V roce 2022 vychází naše první dvě knihy - Satanská bible 2.02 a Marilyn Manson: Antikrist moderního věku

Vánoční dárek přichází předčasně

Nabízíme vám skvělý vánoční balíček 2 knih za 666 Kč

Tento rok Satanova komunita vydala dvě knihy – Satanskou bibli 2.02 (doplněnou verzi) a knihu o životě, umění a zločinech Marilyna Mansona, významného satanistického zpěváka. 

Podívat se na nabídku

V co vlastně věříme?

Satanismus je široký myšlenkový proud, a proto i Satanovakomunita operuje v mnoha různých oblastech – od přírody, lidské společnosti až po nové technologie. Ve všech těchto směrech se řídíme satanistickými myšlenkami svobody a pokroku.

Věříme v Přírodu

V naší Komunitě neuctíváme žádné typické bohy. Alláh, Jehova ani Ebola u nás nemají šanci. Komu však směřujeme své uctívání je Vesmír a Příroda. Není to totiž vymyšlený Bůh nebo duchové, koho bychom měli uctívat, ale naopak právě živá hmota – matérie – život sám.

Chci vědět více

Věříme v transhumanismus

Člověk byl stvořen Přírodou. Je její nejdůležitější součástí při sebeuvědomování Vesmíru, ale není konečným smyslem. Lidstvo je přechodem k Nadčlověku. Transhumanismus je cestou, skrze níž můžeme stvořit něco nad sebe sama. Umělé inteligence jsou naším potomstvem a zaslouží si ochranu i práva.

Chci vědět více

Věříme v demokracii a lidská práva

Demokracie není jen politická idea, ale myšlenková podstata veškerého pokroku. Bez demokracie není možné nabýt svobody. To samé platí pro lidská práva, která jsou podle nás univerzálně platným měřítkem, které musí být globálně dodržováno.

Chci vědět více

Staň se fanouškem a získáš pravidelně informaci o vývoji satanismu ve světě

Satanská bible 2.0

Satanská bible 2.0 je oficiálním náboženským textem Satanovy komunity. Je složena z knih mnoha autorů z různých dob a míst planety. Je tedy nadčasová, nadnárodní, nadkulturní, nadrasová, nadlidská.e složena z knih mnoha autorů z různých dob a míst planety. Je tedy nadčasová, nadnárodní, nadkulturní, nadrasová, nadlidská.

V čem vlastně satanismus spočívá?

Někteří lidé stále ještě tápou, o čem satanismus vlastně je a proč se tak nazývá. Pokud hledáš obsáhlejší odpověď, podívej se do naší Satanské bible 2.0, ale pokud chceš jen základní vymezení některých pojmů, pomůže ti tento přehled:

Satan

Satan je imaginární postava, do které křesťanství otisklo svoje největší strachy a “hříchy” – sex, svobodu, omamné látky, kritické myšlení a mnoho dalšího. Je to mytologický pravzor všech rebelů a těch, kteří se nebojí konfrontovat protivníky svobody.

Satanisté

Satanisté nejsou lidé, uctívající Satana, ale lidé vyznávající satanistickou filosofii. Ta spočívá v myšlence, že svobody a toho, že každý z nás má božský potenciál. Satanisté mohou uctívat Přírodu/Vesmír, člověka/lidstvo nebo technologie. V každém případě však svou pozornost soustředí na reálné (materiální) objekty a odmítají spirituální báchorky nebo uctívání imaginárních bohů.

Satanismus

Satanismus je myšlenkový proud, jehož kořeny najdeme už ve starověkém skepticismu, ale který nalezl oporu u umělců a myslitelů 18.-20.století. Básníci, malíři, literáti, ale také filosofové, novináři a aktivisté začali v symbolu Satana více než jen křesťanského strašáka, nýbrž hrdinu, který je společný všem světovým kulturám (jinou podobou Luciferova mýtu je třeba Prometheovský příběh).

Satanska bible 2.0

Satanská bible vydaná Antonem LaVeyem je celkem známá, ale není zcela použitelná pro moderní satanismus. Sestavili jsme proto Satanskou bibli 2.0, která obsahuje soubor satanistické literatury od 19. do 21. století.