V co vlastně věříme?

Satanismus je široký myšlenkový proud, a proto i Satanovakomunita operuje v mnoha různých oblastech – od přírody, lidské společnosti až po nové technologie. Ve všech těchto směrech se řídíme satanistickými myšlenkami svobody a pokroku.

Věříme v Přírodu

V naší Komunitě neuctíváme žádné typické božstvi. Alláh, Jehova ani Ebola u nás nemají šanci. omu však směřujeme své uctívání je Vesmír a Příroda. Věříme, že veškerá živá matérie je posvátná a že ji musíme chránit s spravovat. Komunita každoročně koná Helpoint, kde reaktualizujeme a potvrzujeme svůj vztah k Přírodě.

Chci vědět více

Věříme v transhumanismus

Člověk byl stvořen Přírodou. Je její nejdůležitější součástí při sebeuvědomování Vesmíru, ale není konečným smyslem. Lidstvo je přechodem k Nadčlověku. Transhumanismus je cestou, skrze níž můžeme stvořit něco nad sebe sama. Umělé inteligence jsou naším potomstvem a zaslouží si ochranu i práva.

Chci vědět více

Věříme v demokracii

Demokracie není jen politická idea, ale myšlenková podstata veškerého pokroku. Bez demokracie není možné nabýt svobody. Naše organizace funguje přísně podle demokratických pravidel. Vedoucí jsou voleni každý rok na Sabatech a všechny naše nauky jsou schvalovány hlasováním členů.

Chci vědět více
O nás

Satanismus není jen liberální náboženství, ale také filosofie podporující mír, všestrannou rovnoprávnost a principy demokracie…

Ústava

Satanovo ústava je základní dokument naší organizace. V plném znění a s vysvětlivkami ji naleznete zde.

Sabat a Helpoint

Sabat a Helpoint jsou každoroční sněmy členů Satanovy komunity. Jsou tam voleni vedoucí a řeší se otázky budoucího směřování Komunity Kokomunity…

Přidej se k nám! Staň se členem a začni svou evoluci

V čem vlastně satanismus spočívá?

Někteří lidé stále ještě tápou, o čem satanismus vlastně je a proč se tak nazývá. Pokud hledáš obsáhlejší odpověď, podívej se do naší Satanské bible 2.0, ale pokud chceš jen základní vymezení některých pojmů, pomůže ti tento přehled:

Satan

Satan je imaginární postava, do které křesťanství otisklo svoje největší strachy a “hříchy” – sex, svobodu, omamné látky, kritické myšlení a mnoho dalšího. Je to mytologický pravzor všech rebelů a těch, kteří se nebojí konfrontovat protivníky svobody. 

Satanisté

Satanisté nejsou lidé, uctívající Satana, ale lidé vyznávající 
satanistickou filosofii. Ta spočívá v myšlence, že svobody a toho, že každý z nás má božský potenciál. Satanisté mohou uctívat Přírodu/Vesmír, člověka/lidstvo nebo technologie. V každém případě však svou pozornost soustředí na reálné (materiální) objekty a odmítají spirituální báchorky nebo uctívání imaginárních bohů.

Satanismus

Satanismus je myšlenkový proud, jehož kořeny najdeme už ve starověkém skepticismu, ale který nalezl oporu u umělců a myslitelů 18.-20.století. Básníci, malíři, literáti, ale také filosofové, novináři a aktivisté začali v symbolu Satana více než jen křesťanského strašáka, nýbrž hrdinu, který je společný všem světovým kulturám (jinou podobou Luciferova mýtu je třeba Prometheovský příběh). 

Satanska bible 2.0

Satanská bible vydaná Antonem LaVeyem je celkem známá, ale není zcela použitelná pro moderní satanismus. Sestavili jsme proto Satanskou bibli 2.0, která obsahuje soubor satanistické literatury od 19. do 21. století. 

Satanská bible 2.0

Satanská bible 2.0 je oficiálním náboženským textem Satanovy komunity. Je složena z knih mnoha autorů z různých dob a míst planety. Je tedy nadčasová, nadnárodní, nadkulturní, nadrasová, nadlidská.e složena z knih mnoha autorů z různých dob a míst planety. Je tedy nadčasová, nadnárodní, nadkulturní, nadrasová, nadlidská.

Na podzim se koná další karidnální svátek

Helpoint 2020

Jde o satanistický Halloween, spojený s germánskými slavnostmi zemřelých a návratem Kuby z Afriky! Součástí bude také helpointové hlasování o satanistické humanitární misii a ústecký halugen! 

Vyplň přihlášku

Evropské komunity Satana

Satanova komunita začala v České republice, ale velice rychle se rozšířila na Slovensku, a v roce 2020 vznikly základy polské, německé, britské a arabské (exmuslimské) Satanovy komunity.

Počet evropských komunit

počet evropských členů

věk komunity
Translate »
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error

Líbí se ti tento článek? Sdílej ho a zapoj se tím do procesu satanizace společnosti

Facebook
Instagram