Novinky

Nauka satanovy komunity 2: Ve znamení obráceného kříže

Jako komunita stojíme v protikladu k tradičním monoteismům a jejich morálce. To však neznamená, že jsme nemorální – máme jen odlišný pohled na to, co je skutečné dobro nebo zlo pro lidskou společnost! Chceme Vás silné a dobré,ne slabé a zkažené  Chceme Vás silné a dobré,ne slabé a zkažené  Jeden z mnoha důvodů, proč satanismus opovrhuje krvavými oběťmi! Navazujeme na starou duchovní tradici… Žijeme díky tělu!  Co bylo dřív – tělo nebo duch? My máme…
Více

Nauka Satanovy komunity 1: Baphomet vás vítá

Baphomet vás vítá v Satanově komunitě a rukou vám káže směrem k několika myšlenkám: Had je v mnohých kulturách symbolem moudrosti a poznání. Tak je tomu i pro nás satanisty. Ale křesťané z něj udělali symbol lží a falešnosti. V takovém případě by však byl jejich symbolem, protože oni tyto 2 vlastnosti ztělesňují nejlépe ze všech! 2 extrémy, kterým se chceme vyhnout! Bezmezný egoismus je zkázou společnosti, stejně jako falešná dobrota a všudypřítomné obětování se.…
Více