Nauka o sektách

Sekty jsou velice nebezpečné. Snaží se ovládnout naší duši a snaží se ovládnout i naše těla. V tomto projektu se Satanova komunita pokouší vysvětlit takzvanou Nauku o sektách.

Severský snímek Midsommar (česky SLUNOVRAT) popisuje pohanskou sektu.

Satanova komunita byla založena na takových základech které měli a mají zajistit že se nikdy nestane sektou.

SATANISTA AJE TEN, KTERÝ UŽ NA KOLENOU BYL, ALE ODHODLAL SE, ŽE SE TAK JIŽ NIKDY NESTANE – PRO NĚJ ANI PRO DRUHÉ.

Lucifer Risisng

Co je to vlastně sekta?

Existuje mnoho definic slova sekta ale vždy se dají rozdělit na dva základní skupiny:

V prvním významu jde o slovo které má popisovat objektivní význam tohoto slova bez jakéhokoliv hodnocení. V tomto případě slovo sekta znamená jednoduše „malá náboženská skupina lidí“.

Druhý význam je mnohem negativnější. používá se v běžné řeči a znamená něco jako „fanatická utlačovatelská skupina“.

Sekta v podání sedmé řady seriály American Horror Story: Cult

Kdykoliv budeme v textu hovořit o sektě, budeme mít na mysli druhý význam tohoto slova, neboli nebezpečnou náboženskou skupinu.

Oslava rasisticko-křesťanského Ku-Klux Klanu, jedné z nejnebezpečnějších sekt existujících i v současnosti

V čem je sekta v tomto negativním významou tak nebezpečná?


Odborníci se shodují na několika základních rysech, které se u sekt objevují. Žádná sekta nemá všechny znaky, ale vždy operuje s většinou těchto podmínek. Pro lepší pochopení a příjemnější čtení jsme se rozhodli použít nejen příklady reálných náboženských společností současnosti, ale také příklady ze známých mainstreamových filmů a seriálů.

Film Slunovrat

Projekt o sektách je rozdělen na 3 hlavní části které popisují jakým způsobem sekty ovládnou nejprve naši mysl poté naší duši, a nakonec i naše tělo.

Boj Satanovy komunity proti sektám a náboženskému fundamentalismu je základní smysl a účel této komunity.

Mormonská oslava Zjevení anděla Moroniho jejich proroku Josephu Smithovi