Satanova Ústava

Zde je text 10 bodů našich Stanov s krátkým komentářem. Jedná se o materiál, šířený společně s podpisovými archy k registraci.

1. Satanismus není jen náboženství, ale i filosofie. (Satanismus má své náboženské prvky, ale také představuje životní filosofii)

2. Satanova komunita neuctívá Satana. Předmětem a středobodem je člověk samotný, jakožto tvůrce smyšlených bohů. (Satan doopravdy neexistuje, stejně jako bohové. Jediné, co je skutečné, je lidstvo a příroda)

3. Satanova komunita nepropaguje ani neuctívá zlo, pouze má jiný pohled na morálku než tradiční monoteistická náboženství. (Nevěříme v tradiční anti-sexuální zdrženlivou morálku poslušnosti, místo ní máme život podporující a uctívající postoj ke svobodě)

4. Člen Satanovy komunity může mít jakékoliv náboženské i ateistické názory, které nezasahují proti svobodě druhých lidí. (Podporujeme toleranci, ale ne na úkor lidských práv)

5. Satanova komunita nemá kněze nebo kněžky. Má pouze členy a členky, kteří demokraticky rozhodují o tématech týkajících se Satanovy Komunity. Jedinou osobou, způsobilou ke konání duchovních obřadů, je předseda. (Nepraktikujeme magii ani zbožné voodoo)

6. Satanova komunita vyznává liberalismus v plné šíři a přijímá rovnoprávnost před zákonem a rovná práva všech lidských bytostí bez ohledu na rasu, orientaci, pohlavní či identitu. (Jakákoliv diskriminace je nepřípustná)

7. Satanova komunita vyznává demokracii a demokratická rozhodnutí členstva. Komunitu i shromáždění proto vede předseda/předsedkyně, zvolený/á demokraticky z členů. Volba probíhá každý rok. (Každý člen má právo hlasovat o návrzích Satanovy komunity na každoročním jarním Sabatu)

8. Satanova komunita nevybírá a nikdy nebude vybírat desátek ani žádnou jinou povinnou náboženskou daň. Vše je financováno z dobrovolných darů. (Členství samo o sobě je zdarma)

9. Satanova komunita považuje za svůj cíl bránit lidstvo před demagogií a protiprávním jednáním církví a náboženství po celém světě i na území České republiky. Pořádá přednášky a akce, které poukazují na nebezpečí sekt a právní pomoc při odchodu z tradičních náboženství. Zaměřuje se na ochranu dětí před náboženským fundamentalismem. (Jako komunita chceme pomoci obětem náboženství)

10. Satanova komunita považuje tuto planetu a přírodu, nikoliv nebe, za místo pravého ráje. (Jsme panteisté s přátelským přístupem k ateismu – příroda a evoluce je naší posvátnou entitou)