Sabat a Helpoint 2019

Sabat a Helpoint jsou členská setkání, na kterých se hlasuje o podstatných záležitostech a vedení Satanovy komunity.

Níže naleznete veškeré odhlasované návrhy – kompletní seznam hlasovaných témat, odhlasovaných vedoucích a počty hlasů u jednotlivých návrhů najdete v samostatných příspěvcích Sabat 2019 a Helpoint 2019.

A) OCHRANA DĚTÍ PŘED NÁBOŽENSKÝM FUNDAMENTALISMEM

Usnesení 2019/12:„Požadujeme, aby náboženské organizace směly dávat a uchovávat členství pouze osobám starším 15 let (včetně), a to pouze v případě, že o členství sami zažádají.“
Usnesení 2019/13:„Požadujeme, aby bylo prolomeno zpovědní tajemství minimálně v oblasti sexuálních zločinů a aby kněží směli ze zákona nahlašovat trestné činy, které se dozví během zpovědí svých kolegů – knězů, a to nejen svým nadřízeným v církvi, ale i policii a státním úřadům.“
Usnesení 2019/14: „Požadujeme, aby byla v České republice zakázána dětská obřízka chlapců i dívek z jiných než lékařských důvodů, a to až do dosažení plnoletosti.“
Usnesení 2019/18:
„Požadujeme, aby byla v České republice byla zakázána možnost náboženských základních škol.“

B) SEKULARIZACE

Usnesení 2019/15: Původní usnesení ve formě: „Požadujeme, aby byla vytvořena oficiální brožura, která důkladně a důsledně varuje čtenáře Bible, Koránu a dalších náboženských knih před všemi proti-ústavními principy a náboženskými pravidly, která jsou v rozporu se zákony České republiky.“ 
Usnesení 2019/16: „Požadujeme, aby státní instituce nesměly jednostranně propagovat náboženské svátky pouze 1 náboženství, a to tím způsobem, že buďto nebudou náboženské svátky propagovat vůbec, nebo budou rovným způsobem informovat o náboženských svátcích všech registrovaných náboženských organizací.“ ‚
Usnesení 2019/17:
„Požadujeme, aby školy, internáty a jiné školní instituce nemohly omezovat náboženskou svobodu a neměly právo zakazovat satanistické symboly u svých žáků. Požadujeme, aby nebylo povoleno ze strany těchto institucí přirovnávat satanismus k nacismu a ztotožňovat vyznávání satanismu s pácháním trestných činností.“

C) LIDSKÁ PRÁVA

Usnesení 2019/20: KONEC STERILIZACE LIDÍ

„Navrhujeme, aby Satanova komunita oficiálně podpořila zrušení povinných sterilizací pro TRANS-osoby při změně pohlaví, jak je to v současnosti vyžadováno.“

Usnesení 2019/21: LEGALIZACE MARIHUANY

„Navrhujeme, aby Satanova komunita oficiálně bojovala za legalizaci marihuany pro soukromé a komerční (tuzemské) užití.“

Usnesení 2019/23: LEGALIZACE EUTANÁZIE

„Navrhujeme, aby Satanova komunita začala oficiálně bojovat za právo dospělého jednotlivce na zvolení okamžiku vlastní smrti skrze eutanázii. „

Usnesení 2019/24: LEGALIZACE PROSTITUCE

„Navrhujeme, aby Satanova komunita oficiálně podporovala dekriminalizaci a legalizaci prostituce a jiných obchodních služeb, spojených se sexem či lidskou sexualitou.“

Usnesení 2019/25: SLÁVA KACÍŘŮM

„Navrhujeme, aby Satanova komunita započala projekt o českých kacířských hrdinech (mnohdy obětech čarodějnických procesů a katolických poprav) s cílem připomenout tyto historické osobnosti a informovat o nich více veřejnost.“

Usnesení 2019/28: UZÁKONĚNÍ LGBT MANŽELSTVÍ

„Navrhujeme, aby Satanova komunita oficiálně podpořila stejnopohlavní svazky.

D) OCHRANA ZVÍŘAT A PŘÍRODY

Usnesení 2019/32: Požadujeme, aby byla v České republice zrušena výjimka pro náboženské organizace, týkající se rituálního porážení zvířat.
Usnesení 2019/33: Navrhujeme, aby se Satanova komunita v rámci své Zelené nauky oficiálně zapojila do kampaní proti norování.
Usnesení 2019/34: Navrhujeme, aby se Satanova komunita v rámci své Zelené nauky oficiálně zapojila do boje proti chování divokých zvířat v cirkusech
Usnesení 2019/35: Navrhujeme, aby se Satanova komunita v rámci své Zelené nauky oficiálně zapojila do boje proti testování na zvířatech.
Usnesení 2019/36: Navrhujeme, aby se Satanova komunita v rámci své Zelené nauky oficiálně zapojila do kampaní proti sečení srnčat.
Usnesení 2019/37: Navrhujeme, aby se Satanova komunita v rámci své Zelené nauky oficiálně zapojila do boje proti nelegálním množírnám domácích zvířat.