O nás

 Satanismus není jen liberální náboženství, ale také filosofie podporující mír, všestrannou rovnoprávnost a principy demokracie. Neuctíváme sice Satana ani jiné teistické bohy, ale uctíváme přírodu, člověka a lidstvo. Jsme tedy v pravém slova smyslu panteisté, ačkoliv sdružujeme i rozmanité formy ateismu.

Základní Ústava

Satanovo ústava je základní dokument naší organizace. V plném znění a s vysvětlivkami ji naleznete zde.

Podporujeme

Demokracii

Pokrok

Obranu sebe i druhých

Míšení ras

Rovnost náboženství

Rovnost pohlaví

Ochranu přírody

Ochranu dětí před náboženskou demagogií a fundamentalismem

Nepodporujeme

Autoritářství

Bazírování na tradicích

Užívání násilí v jiném případě než obraně

Rasovou nesnášenlivost

Nadřazenost jednotlivých náboženství

Nadřazenost jednoho pohlaví

Popírání změny klimatu

Zneužívání dětí náboženstvími a náboženskými představiteli

Sabat

Sabat je každoročním sněmem satanistů, tedy členů Satanovy komunity. Na Sabatu jsou voleni správci/správkyně a projednávají se podstatné otázky budoucího směřování komunity, včetně projektů na daný rok.

Výsledky Sabatu 2019 si můžeš prohlédnout zde. Mezi nejdůležitější projekty na tento rok patří například:POŽADAVKY (proti čemu bojujeme)

1. „Požadujeme, aby náboženské organizace směly dávat a uchovávat členství pouze osobám starším 15 let (včetně), a to pouze v případě, že o členství sami zažádají.“

2. „Požadujeme, aby bylo prolomeno zpovědní tajemství minimálně v oblasti sexuálních zločinů a aby kněží směli ze zákona nahlašovat trestné činy, které se dozví během zpovědí svých kolegů – knězů, a to nejen svým nadřízeným v církvi, ale i policii a státním úřadům.“

3. „Požadujeme, aby byla v České republice zakázána dětská obřízka chlapců i dívek z jiných než lékařských důvodů, a to až do dosažení plnoletosti.“NÁVRHY (za co bojujeme)

4. „Navrhujeme, aby Satanova komunita začala oficiálně bojovat za právo dospělého jednotlivce na zvolení okamžiku vlastní smrti skrze eutanázii. „

5. „Navrhujeme, aby Satanova komunita oficiálně podporovala dekriminalizaci a legalizaci prostituce a jiných obchodních služeb, spojených se sexem či lidskou sexualitou.“

6. „Navrhujeme, aby Satanova komunita započala projekt o českých kacířských hrdinech (mnohdy obětech čarodějnických procesů a katolických poprav) s cílem připomenout tyto historické osobnosti a informovat o nich více veřejnost.“CHCEŠ SE STÁT ČLENEM?

Přečti si nejprve pravidla pro členy a pokud s nimi souhlasíš, zaregistruj se na této stránce. Pokud tě zajímá více aspektů Satanovy komunity, podívej se do našeho Q&A, pošli email na satanovakomunita@gmail.com nebo napiš do skupiny pro členy.

powered by Typeform