Rubrika: Zákony Komunity

Zákon Halugenu

Halugen se koná během letních prázdnin Halugen je zasvěcovacím svátkem, nikoliv hlasovacím Halugen obsahuje rituály. Proto jsou během jeho konání členové rozděleni na ÚČASTNÍKY a POŘADATELE (a vizuálně označeni) Účastníci užívají legálních psychoaktivních látek ke změně stavu vědomí Pořadatelé mají přísně zakázáno užití halucinogeních látek během Halugenu. Zajišťují bezpečí a chod akce Účastníky vede Šaman/ka, čili komunitní Velekněz/žka Pořadatele vede Předseda/kyně Komunity, pokud není sám účastníkem halugenového zážitku. V takovém případě pověří jiného zkušeného vedoucího…
Více

Halugen

Halugen patří mezi 4 kardinální svátky Satanovy komunity. Představuje letní prvek a je inspirován pohanskými letními slavnostmi. Samotný název Halugen lze rozdělit na několik kmenů a témat, která stojí na Halugenu v popředí. Lug je kořen celého slova. Je to název keltského boha slunce, který byl patronem letního svátku Lugnasad. Tento keltský svátek (a jeho jiné ekvivalenty v dalších pohanských národech) obsahoval mnohé z prvků, které obsahuje i moderní Halugen. Sluneční podoba Halugenu se zračí…
Více

SB2.0

Satanská bible 2.0 je oficiálním náboženským textem Satanovy komunity. SB2.0 je stále aktualizovaným Písmem. Každé desetiletí může a musí Komunita aktualizovat SB2.0 a její obsah. (Dvojka symbolizuje druhé milénium, tedy tzv. Digitální věk. Rok 1DV, tedy 1. rok Digitálního věku je rok 2001. Satanská bible 2.01je souborem satanských děl k roku 2010. SB2.02 je souborem satanských textů k roku 2020 atd.) SB2.0 je rozdělena na Staré a Nové satanské zákony. Ve Starých satanských zákonech se…
Více

Zákon Garantů

Sabatní a helpointové návrhy jsou jedním z hlavních smyslů existence Komunity. Každý projekt by měl mít svého garanta, který pro členy zajišťuje úspěch daného projektu. Garant projektu za sebe musí najít náhradu, pokud svou činnost vzdá. Být garantem projektu je námaha, práce, povinnost, ale také největší čest a vrcholný úspěch. Být úspěšným garantem projektu Komunity by pro členy mělo být větším cílem než stát se vedoucím v komunitní struktuře.

Admin zákon

Adminské týmy jsou Ministerstva Komunity. Adminské týmy si skládá předseda/kyně Komunity. Vedoucí admin týmů jsou podřízeni předsedovi/kyni Komunity. Vedoucí admin týmů se soustředí v Radě Adminů (Admin chatu). Adminské týmy se neformálně rozdělují na společenské, přírodní, umělecké a praktické. Společenské týmy pomáhají s realizací sabatních návrhů. Přírodní týmy pomáhají s realizací helpointových návrhů. Umělecké týmy pomáhají s komunitním životem členů a vnější propagací. Praktické týmy zajišťují chod Komunity a její správné fungování. Vedoucí admin týmů…
Více