Příroda je naší Svatyní

Tento cyklus plakátů je určen k šíření a sdílení „Satanova komunita považuje tuto planetu a přírodu, nikoliv nebe, za místo pravého ráje.“ 10. bod Satanovy ústavy EVOLUCE je božský proces, jehož výsledkem jsme i my, koruna tvorstva. Chceme se chovat jako praví bohové a králové, nebo budeme ničit své království, až jej proměníme v naprostou pustinu? Náš postoj je jasný, jaký je váš?