Rubrika: Svátky

Zákon Halugenu

Halugen se koná během letních prázdnin Halugen je zasvěcovacím svátkem, nikoliv hlasovacím Halugen obsahuje rituály. Proto jsou během jeho konání členové rozděleni na ÚČASTNÍKY a POŘADATELE (a vizuálně označeni) Účastníci užívají legálních psychoaktivních látek ke změně stavu vědomí Pořadatelé mají přísně zakázáno užití halucinogeních látek během Halugenu. Zajišťují bezpečí a chod akce Účastníky vede Šaman/ka, čili komunitní Velekněz/žka Pořadatele vede Předseda/kyně Komunity, pokud není sám účastníkem halugenového zážitku. V takovém případě pověří jiného zkušeného vedoucího…
Více

Halugen

Halugen patří mezi 4 kardinální svátky Satanovy komunity. Představuje letní prvek a je inspirován pohanskými letními slavnostmi. Samotný název Halugen lze rozdělit na několik kmenů a témat, která stojí na Halugenu v popředí. Lug je kořen celého slova. Je to název keltského boha slunce, který byl patronem letního svátku Lugnasad. Tento keltský svátek (a jeho jiné ekvivalenty v dalších pohanských národech) obsahoval mnohé z prvků, které obsahuje i moderní Halugen. Sluneční podoba Halugenu se zračí…
Více

Jarní tradice Satanovy komunity

Řezání Baphometa je jarní tradicí Satanovy komunity. Jejím hlavním smyslem je vytvoření příbytku pro zvířata v divoké přírodě. Její vnitřní a symbolický smysl je však mnohem širší. Baphomet je naším symbolickým „Pánem“. Je to míšenec různých ras, hermafrodit a kříženina člověka a zvířete. Je to Anti-Bůh. Je to ten, který neříká jako biblický Bůh „Já jsem – JHVH“, ale ten, který říká: „Já nejsem – vůbec neexistuji“. I proto musí při každém našem jarním rituálu…
Více

Pálení čarodějnic?

Noc čarodějnic. Svátek, kdy se pohané setkávali na svých sabatech, zatímco křesťané je lovili a popravovali. Původně svátek plodnosti, odpoutání se od zimy a radostná oslava. Po ovládnutí českého území Katolickou církví byla tato noc neslavně překřtěna na „pálení čarodějnic“ a stala se symbolem smrti a rozkladu. Víte, že Satanova komunita má vlastní projekt mapování čarodějnických procesů? A hledáme pomocníky!

Black night vol. 1

9.listopadu 2019 se v Bratislavě konala první ČERNÁ NOC, tedy satanská Black night vol.1 Tato noc, zasvěcená Satanu, opět představila 3 metalové kapely a oslovila přes 150 návštěvníků. Black night vol. 1 se zaměřila i na teologické podbarvení Černých omší a jejich souvislost se satanismem: Během celého festivalu na kapely a účastníky dohlížel duhový Baphomet.