Rubrika: Svátky

Vánoční nadílka

K Saturnáliím 2022 jsme vám připravili speciální balíček – dvě knihy Satanovy komunity za pekelnou cenu jedné. Te’d si můžete koupit Satanskou bibli 2.02 a knihu o Marilynu Mansonovi za 666 Kč.

Satan na Prague Pride 2022

Zveme vás tímto oficiálně na Prague Pride 2022, kterého se Satanova komunita (jako obvykle) účastní. Proč? Satanismus podporuje LGBT práva od svého počátku. LaVeyova bible legitimizovala homosexuální styk. Aleister Crowley byl bisexuální mág, podporující orgie. The Satanic temple i Global Order of Satan mají k LGBT taktéž pozitivní postoj. Baphomet, nejznámější zobrazení Satana, je androgyn. Má ženská prsa i mužský penis. Pokud vám tyhle věci přijdou zvrhlé, tak přemýšlejte nad tím, zda vaše názory nevychází…
Více

Halloween

Halloween je tradičním satanistickým svátkem. Tipy, co můžete na Halloweena provádět: • Vytvořit si vlastní vzpomínkový rituál pro psychologické rozloučení se svými nedávno zemřelými (smyslem je si uzavřít všechny pocity a myšlenky ohledně nedávné smrti blízké osoby) • Vytvořit si vlastní komunikační rituál pro navázání psychologického spojení s někým ze svých zemřelých předků (smyslem je si rádoby pohovořit se svými předky) • Účastnit se ritual Cremation of care, při němž spálíte nějaký fyzický předmět, pojící…
Více

Helpoint

Helpoint je podzimním svátkem Satanovy komunity. Koná se v době keltského Halloweenu a přejímá z něj velké množství zvyků a symbolismu.  Helpoint je podobně jako Sabat zákonodárným setkáním členstva. Během helpointového shromáždění dochází k debatám a hlasování. Často bývá tématem vztah Komunity k Přírodě nebo světu. Helpoint je složen z 2 slovních kořenů. Prvním je slovo HEL, které odkazuje na germánskou bohyni podsvětí, dceru Lokiho. Právě návštěva podsvětí je tématem helpointové slavnosti. Za tímto účelem…
Více

Šaman vás zve na Halugen 2020

Náš komunitní Velekněz vás zve na Halugen 2020, který se koná na konci července. Nezapomeňte, že přihlášky je nutné podat a zaplatit do konce června! https://facebook.com/events/2944285978987655