Rubrika: Bez Kategorie

Konopný kacíř Dušan Dvořák

Dušan Dvořák je něčím, co by moderní satanismus nejspíš nazval „světcem“. Ne proto, že by se (dle morálky křesťanů) držel puritánství, pokory a sebe-odříkání, ale proto, že se postavil státní moci a stal se v pravém slova smyslu „konopným kacířem“ (noviny ho nazývají „konopným Janem Husem“). Dušan celý svůj život bojuje proti demagogii šířením informací a faktů o léčbě konopím. A boj za konopí skutečně je moderní formou boje o lidské svobody. I proto bylo…
Více

Satanova komunita a násilí

Satanova komunita odmítá násilí jako způsob řešení společenských a jiných problémů. Tento postoj jsme zopakovali na přednášce Satanismus a násilí na Masarykově Univerzitě v Brně, kam byl pozván tehdejší předseda Satanovy komunity v ČR jako host. Náš postoj vychází ze základních bodů Satanovy ústavy: Třetí oddíl hovoří o tom, že: “ Satanova komunita nepropaguje ani neuctívá zlo, pouze má jiný pohled na morálku než tradiční monoteistická náboženství. (Nevěříme v tradiční anti-sexuální zdrženlivou morálku poslušnosti, místo ní…
Více

Satanova komunita a LGBT+

Šestý bod Satanovy ústavy říká: „Satanova komunita vyznává liberalismus v plné šíři a přijímá rovnoprávnost před zákonem a rovná práva všech lidských bytostí bez ohledu na rasu, orientaci, pohlavní či identitu. (Jakákoliv diskriminace je nepřípustná)“ O diskriminaci se také mluví v Pravidlech členů, kde se píše: 3. Liberalismus a demokracie „Satanova komunita podporuje liberalismus, sekularismus a demokracii. Satanova komunita a její struktura na těchto principech stojí a fungují (demokratická volba předsedů a správců). Nepodporujeme konzervatismus a autoritářské…
Více

Bůh a gender je mrtvý

Genderová identita je identifikace člověka k maskulinitě, feminitě, kombinaci obou nebo k žádnému z genderů. Nutno poznamenat, že se nejedná o stejnou věc, jako je pohlaví přiřazené dítěti po narození, ačkoliv s ním může být genderová identita spjata. I když velké množství lidí tvrdí, že nebinární /transgender identita je výstřelek moderní doby, ve skutečnosti se rozličné genderové identity vyskytovaly v průběhu celé historie lidstva. Již v mezopotamské mytologii můžeme najít zmínky o lidech, kteří nebyli ani muži, ani ženami. Sumerské a…
Více

Co je to „satanský hřích“

Náboženství hovoří o hříchu a hříšnících, ale vysvětleme si, co to doopravdy znamená hřešit. Hřích je vše, čím se proviníme proti sobě. Nehřešit znamená, že nejdeme proti sobě. Když jsme bez hříchu, přebíráme odpovědnost za své činny, ale nesoudíme se ani neobviňujeme. Z tohoto hlediska se celé pojetí hříchu mění z čehosi morálního či náboženského v něco, co dává větší smysl. Hřích začíná tím, že sami sebe odmítáme. Sebeodmítání je největším hříchem, který můžeme spáchat.