Čarodějnické procesy

„Čarodějnici nenecháš naživu!“

(2. kniha Mojžíšova – Exodus 22, 18)

Satanova komunita pokračuje v tradici českého a slovenského rouhání. Náboženská svoboda a nezávislé myšlení je našim národům vlastní a projevovalo se po celou historii.

Není náhodou, že právě naše země patří mezi ohniska čarodějnických a kacířských procesů ve středověku. Faktem však je, že tyto procesy se konaly až do novověku.

Zakladatelé Komunity hned na prvním Sabatu 2019 předložili sabatní návrh, který se týkal lidí, umučených a zavražděných za minulá staletí křesťany. „Navrhujeme, aby Satanova komunita započala projekt o českých kacířských hrdinech (mnohdy obětech čarodějnických procesů a katolických poprav) s cílem připomenout tyto historické osobnosti a informovat o nich více veřejnost.“

I z toho důvodu vám nyní přinášíme 2 dynamické a rozvíjející se projekty: časovou osu čarodějnických procesů na českém území a mapu čarodějnických procesů na českém území.

Zapojte se, pomozte nám odhalit další zločiny minulosti a především zmapovat tyto případy i na Slovensku!

Pište na info.satanovakomunita@gmail.com. Je to 70 let zpátky, kdy byl v Evropě poslední čarodějnický soud. A to není zas tak dávno.