Změna postoje Satanovy komunity ohledně P.Č-S.CH.C.S.

Změna postoje Satanovy komunity ohledně P.Č-S.CH.C.S.

Satanova komunita se od svého vzniku vymezovala proti okultnímu a esoterickému satanismu. Z tohoto důvodu nebyly magické praktiky konkurenčních satanistických skupin brány vážně. Tento postoj se však mění.

Od dnešního dne přijímá Satanova komunita esoterické a okultní nauky s vážností. Ačkoliv nebudou ani nadále hrát významnou roli v naší nauce, uznáváme esoterický satanismus jako alternativní a platnou formu satanismu.

Důvodů, proč došlo k přehodnocení tohoto postoje bylo více. Hlavním důvodem však bylo stoupající nebezpečí politického (zvláště pravicového) satanismu a nutnost zacelit propast, která v minulosti mezi Satanovou Komunitou a Prvním česko-slovenským chrámem církve Satanovy vznikla.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.