Helpoint

Helpoint je podzimním svátkem Satanovy komunity. Koná se v době keltského Halloweenu a přejímá z něj velké množství zvyků a symbolismu.  Helpoint je podobně jako Sabat zákonodárným setkáním členstva. Během helpointového shromáždění dochází k debatám a hlasování. Často bývá tématem vztah Komunity k Přírodě nebo světu. Helpoint je složen z 2 slovních kořenů. Prvním je slovo HEL, které odkazuje na germánskou bohyni podsvětí, dceru Lokiho. Právě návštěva podsvětí je tématem helpointové slavnosti. Za tímto účelem … Pokračování textu Helpoint