Helpoint

Helpoint

Helpoint je podzimním svátkem Satanovy komunity. Koná se v době keltského Halloweenu a přejímá z něj velké množství zvyků a symbolismu. 

Helpoint je podobně jako Sabat zákonodárným setkáním členstva. Během helpointového shromáždění dochází k debatám a hlasování. Často bývá tématem vztah Komunity k Přírodě nebo světu.

Helpoint je složen z 2 slovních kořenů. Prvním je slovo HEL, které odkazuje na germánskou bohyni podsvětí, dceru Lokiho. Právě návštěva podsvětí je tématem helpointové slavnosti. Za tímto účelem bývá Helpoint často kombinován s menším (regionálním) halugenem. 

Stejně jako Halloween, i Helpoint se zabývá rozplynutím hranic mezi živými a mrtvými – mezi tímto a “oním” světem. Jako materialisté nevěříme na reálnou manifestaci “venkovního” duchovního světa, naopak se soustředíme na hledání “světa mrtvých” a “oboho světa” ve své vlastní hlavě (ve své mysli).

Je to právě naše psychika, která se hraje s představou oživlých mrtvol. Germánská bohyně Hel je psychopompka, tedy průvodkyně do světa zemřelých. Psychopompové užívali ve starovkých (a pravěkých) náboženstvích halucinogenů k otevření tajemného okna lidské mysi. Kontakt se zemřelými je více než pouhá nekromancie. Mrtví nežijí v objektivním slova smyslu: jsou to pouhé představy, vázané v našich myslích. 

Jelikož každý z nás zažívá smrt blízkých, může být Helpoint pro každou osobu jakousi terapií a vyrovnáním se ztrátou milovaných. 

Zatímco letní svátek je zasvěcen keltskému Lugovi a mužskému Slunci, podzimnímu svátku vládnou ženy a (regionální) velekněžky (kněžky bohyně Hel). Celostátní Velekněžka je pak hlavní nápomocnou rukou Předsedovi/Předsedkyni Komunity.

Druhým slovním významem Helpointu je ztracené písmeno L ve slově HELL. Helpoint je v tomto významu HELL-POINT, neboli vstup do pekla. Odstraníme-li křesťanský dualismus a negativní nádech “pekla”, vznikne jednoduše “vtup do podsvětí”.

Pekelná brána, čili vstup do podsvětí, je ústředním symbolem Helpointu. Zatímco na letním Halugenu dominoval sluneční SLOUP (falus), na podzimním Helpointu je středobodem slavnosti BRÁNA (vagína). Touto branou mohou lidé vcházet do mystického světa zemřelých, čili magického prostoru, kde se členové psychologicky zkoumají a nacházejí “poklady v hlubinách skal”. 

Z hlediska mytologického cyklu života připadá Helpointu SMRT ŽENICHA. Zatímco na jaře se mladý sluneční princ stává Králem na základě zvolení Sabatem, na letním Halugenu dochází k jeho posvátné svatbě s ženským principem. Léto je tedy symbolickou dospělostí a obdobím realizované plodnosti. Na Helpointu však přichází smrt. Velekněžka Hel pohřbívá svého manžela a truchlí za něj.  Na zimním Kračunu se skrze otvor ve skále znovu zrodí sluneční dítě a cyklus začíná nanovo. Zatímco muž umírá a vstává z mrtvých, žena je věčně přítomna a je jádrem nekonečné evoluce.

Jedním ze symbolických zvířat Helpointu je trojhlavý pes KERBEROS. Tento strážce podsvětí hlídá bránu. Je to mužská postava, kterou může ztvárnit kterýkoliv (teoreticky, nikoliv prakticky) z členů. 

Přírodním obrazem Helpointu bývá podzimní ovoce, zvláště dýně a jablka (či Cider). Není náhodou, že právě Plzeňský halugen 2019 přinesl první komunitní nápoj Satan-cider a že právě Teplický halugen 2019 byl prvním celostátním setkáním, kde byl Satan-cider distribuován.

Helpoint je posledním svátkem Komunity před závěrečným Kračunem (Novým Rokem). Je výzvou a napomenutím všem členům i vedoucím, že zbývá poslední čtvrt rok na realizaci jarních odhlasovaných sabatních návrhů. Není radno si zahrávat s Kerberem. 

Helpointová slavnost je sběrem a zpracováním ovoce, které dozrálo v létě. Ukazuje, jaké plody Komunita v tomto roce přinesla a zda byla prospěšná světu a přírodě. Helpoint je proto ideálním místem k rekapitulaci, vyrovnání dluhů a narovnání ohnutých zad. Dobrá práce je odměněna vínem. Však pozor, jelikož je trpké. Nahlédnout do své duše a být upřímný ve vztahu k druhým a jejich snaze či lenosti nemusí být příjemné. I proto je Helpoint smuteční slavností. Zároveň je tento svátek ale také radostí ze sladkého moštu. Je záslužno, aby byli vyzdvyženi hrdinové Komunity a Dárci žně. 

Helpoint však není nemilosrdným odsouzením neaktivních. Naopak, je snahou nahlédnout do křehké a pokroucené duše slabých a oknem do znavené duše Nadčlověka.

Sláva Satanovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.