Transhumanistická deklarace

Transhumanistická deklarace

Transhumanistická Deklarace byla původně sepsána v roce 1998 mezinárodní skupinou autorů: Doug Baily, Anders Sandberg, Gustavo Alves, Max More, Holger Wagner, Natasha Vita-More, Eugene Leitl, Bernie Staring, David Pearce, Bill Fantegrossi, den Otter, Ralf Fletcher, Tom Morrow, Alexander Chislenko, Lee Daniel Crocker, Darren Reynolds, Keith Elis, Thom Quinn, Mikhail Sverdlov, Arjen Kamphuis, Shane Spaulding, a Nick Bostrom. Tato Transhumanistická Deklarace byla napříč roky několika autory a organizacemi upravena. V Březnu 2009 ji přijala rada Humanity+.

Humanity+

  1. Lidstvu je dáno být v budoucnosti hluboce ovlivněno vědou a technologií. Předvídáme možnost rozšíření lidského potenciálu překonáním stárnutí, smyslových nedostatků, nedobrovolného utrpení a našeho upoutání k planetě Zemi.
  2. Věříme, že lidský potenciál je stále z velké části nedosažen. Existují scénáře vedoucí k nádherným a velice užitečným vylepšením lidského stavu.
  3. Uvědomujeme si, že lidstvo čelí vážným rizikům, obzvláště ze zneužití nových technologií. Nelze vyloučit realistické scénáře, které by vedly ke ztrátě většiny, možná i všeho, co je nám drahé. Některé tyto scénáře jsou drastické, některé více nenápadné. Ačkoliv každý pokrok je změna, ne každá změna je pokrok.
  4. Výzkumné úsilí musí být vynaloženo k pochopení těchto vyhlídek. Musíme opatrně zvážit jak nejlépe zmírnit rizika a jak urychlit prospěšná využití. Potřebujeme také fóra, kde lidé mohou konstruktivně diskutovat o tom, co by se mělo stát, a společenský řád kde mohou být implementována zodpovědná rozhodnutí.
  5. O omezení existenčních rizik,vývoj prostředků pro zachování života a zdraví, ulevení smrtelnému utrpení a zlepšení lidské vize a moudrosti by se mělo usilovat prioritně, urgentně, a mělo by být štědře financováno.
  6. Politika musí být vedena zodpovědnou a inkluzivní morální vizí, která bude brát vážně příležitosti i rizika, respektovat autonomii a osobní práva a projevovat solidaritu a starost o zájmy a důstojnost všech lidí na světě. Musíme také zvážit naši morální zodpovědnost ke generacím budoucnosti.
  7. Zastáváme se blaha veškerého rozumu: Lidí, zvířat a jakýchkoliv budoucích umělých intelektů, modifikovaných forem života anebo jiných inteligencí, které mohou vzniknout technologickým a vědeckým postupem. Odmítáme zotročení či vykořisťování jakýchkoliv forem života, ať biologických nebo umělých.
  8. Jsme nakloněni povolení široké osobní volby ohledně vlastních životních možností. To zahrnuje použití technologií vyvinutých za účelem zlepšení paměti, soustředění a mentální energie, terapie prodlužující život, technologie reprodukčních možností, kryonické procedury a další technologie zaměřující se na lidské vylepšení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.