Czyborg Manifest

Czyborg Manifest

Český kyborg manifest byl přijat 10.6.2020 v Praze na 1.setkání Czyborg spolku. Satanova komunita je jedním ze zakládajících členů a účastníků Czyborg spolku.

1.0

Jsme sekulární organizace.

2.0

Uznáváme celosvětovou Listinu práv kyborgů a Transhumanistickou deklaraci jako své základní kameny

3.0.

Naším cílem není nutit lidi stát se kyborgem. Pokud se někdo nechce technologicky vyvinout, je to jeho věc. (Více viz Listina práv kyborgů, bod 2, Svoboda morfologie)

4.0

Uznáváme, že Transhumanismus není jedinou objektivní pravdou, ale jedním z pohledů na svět a naši budoucnost.

5.0

Nebudeme vystupovat radikálně. S lidmi jiného názoru jednáme v klidu a snažíme se, aby kyborgismus nebyl spojován s radikalismem nebo násilím.

6.0

Sdružujeme kyborgické a transhumanistické organizace rozdílných názorů. Od všech však vyžadujeme přijetí Listina práv kyborgů a snahu o zachovávání všech výše uvedených pravidel.

7.0

Budeme dbát o to, aby kyborgismus nebyl chápán pouze jako technologické hnutí, ale také umělecký a myšlenkový směr. Naše vize budoucnosti, modifikované tělo a život jsou středobodem našeho umění.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.