CELOSVĚTOVÁ LISTINA PRÁV PRO KYBORGY V1.0

CELOSVĚTOVÁ LISTINA PRÁV PRO KYBORGY V1.0

V 2016 byla ve spolupráci s výzkumníkem elektronických občanských práv a svobod a Rich Mackinnon na SXSW navržena Listinu občanských práv pro kyborgy. Tato listina dala do popředí nutnost zastat se občanských práv a svobod a nedotknutelnost cyborgických těl.

Předpověděla také boj o vlastnictví, licence a kontrolu nad augmentovanými (upravenými/vylepšenými), ​​alternativními a syntetickými orgány, boj o informace a telemetrii jimi produkovanými; dokonce nad samotnou definicí toho, co to znamená být člověkem.

Cyborg foundation


 1. OSVOBOZENÍ OD DEMONTÁŽE
  Člověk má právo na nedotknutelnosti tělesné integrity a být svobodný od nepotřebných prohlídek, konfiskací, pozastavení nebo přerušení funkcí a také od odpojování, rozebrání nebo demontáže (ČÁSTÍ TĚLA) bez spravedlivého procesu.
 2. SVOBODA MORFOLOGIE
  Člověk má právo se vyjadřovat pomocí dočasných či trvalých adaptací, změn, modifikací nebo augmentací těl. Stejně jako je však zaručeno toto právo, nesmí být nikdo nucen k nedobrovolným morfologickým změnám.
 3. ROVNOST PRO MUTANTY
  Legálně uznaný mutant (kyborg) by měl mít všechna práva, výhody a odpovědnosti poskytnuté přirozeným (post-zvířecím / před-technickým) lidem.
 4. PRÁVO NA TĚLESNOU SUVERENITU
  Člověk má nárok na kontrolu nad svým tělem a všemi modifikacemi a jejich aktivitami a to nezávisle na tom zda jsou trvalé, dočasné nebo nebo na tom, kdo je nainstaloval. Dokonce i vetřelecké modifikace musí spadat pod suverenitu těla, které je hostí.
 5. PRÁVO NA ORGANICKOU NATURALIZACI
  Člověk má právo vlastnit modifikace v něm nainstalované. Má také ochranu před zneužitím životně důležitých modifikaci v cizím vlastnictví. Nelze na základě finanční tísně nebo dluhu nutit člověka k prodeji jeho modifikovaných orgánů, ani mu na základě exekuce modifikované části těla zabavit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.