Zákon Garantů

Zákon Garantů

  1. Sabatní a helpointové návrhy jsou jedním z hlavních smyslů existence Komunity.
  2. Každý projekt by měl mít svého garanta, který pro členy zajišťuje úspěch daného projektu.
  3. Garant projektu za sebe musí najít náhradu, pokud svou činnost vzdá.
  4. Být garantem projektu je námaha, práce, povinnost, ale také největší čest a vrcholný úspěch.
  5. Být úspěšným garantem projektu Komunity by pro členy mělo být větším cílem než stát se vedoucím v komunitní struktuře.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.