SB2.0

SB2.0

  1. Satanská bible 2.0 je oficiálním náboženským textem Satanovy komunity.
  2. SB2.0 je stále aktualizovaným Písmem. Každé desetiletí může a musí Komunita aktualizovat SB2.0 a její obsah. (Dvojka symbolizuje druhé milénium, tedy tzv. Digitální věk. Rok 1DV, tedy 1. rok Digitálního věku je rok 2001. Satanská bible 2.01je souborem satanských děl k roku 2010. SB2.02 je souborem satanských textů k roku 2020 atd.)
  3. SB2.0 je rozdělena na Staré a Nové satanské zákony.
  4. Ve Starých satanských zákonech se nachází texty satanských myslitelů před-digitálního věku. (Například původní Satanská bible od Antona Laveye byla vydána -31DV, tedy 31 let před nástupem Digitálního věku), laicky 1969 „po Kristu“).
  5. V Nových satanských zákonech se nacházejí texty satanských myslitelů Digitálního věku (Satanova komunita byla založena roku 18DV)
  6. SB2.0 je složena z knih mnoha autorů z různých dob a míst planety. Je tedy nadčasová, nadnárodní, nadkulturní, nadrasová, nadlidská.
  7. SB2.0 je knihou pro Nadčlověka.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.