Zákon Halugenu

Zákon Halugenu

 1. Halugen se koná během letních prázdnin
 2. Halugen je zasvěcovacím svátkem, nikoliv hlasovacím
 3. Halugen obsahuje rituály. Proto jsou během jeho konání členové rozděleni na ÚČASTNÍKY a POŘADATELE (a vizuálně označeni)
 4. Účastníci užívají legálních psychoaktivních látek ke změně stavu vědomí
 5. Pořadatelé mají přísně zakázáno užití halucinogeních látek během Halugenu. Zajišťují bezpečí a chod akce
 6. Účastníky vede Šaman/ka, čili komunitní Velekněz/žka
 7. Pořadatele vede Předseda/kyně Komunity, pokud není sám účastníkem halugenového zážitku. V takovém případě pověří jiného zkušeného vedoucího pořádáním Halugenu
 8. Účast na Halugenu je striktně od 18 let. Výjimky se nepovolují.
 9. Dobrovolnou a vedlejší součástí programu jsou na základě Usnesení 2020/18 také „Satanské Luperkálie“.
 10. Účastníci mohou na požádání získat tzv. Mystagoga, neboli Průvodce. Průvodce je někým, kdo už Halugen prožil jako účastník. I v roli průvodce je účastníkem, ale je informačně propojen s pořadateli.
 11. Regiony si pořádají své lokální Halugeny v průběhu roku dle potřeby ve spolupráci s Předsedou/kyní Komunity.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.