Jarní tradice Satanovy komunity

Jarní tradice Satanovy komunity

Řezání Baphometa je jarní tradicí Satanovy komunity. Jejím hlavním smyslem je vytvoření příbytku pro zvířata v divoké přírodě. Její vnitřní a symbolický smysl je však mnohem širší.

Baphomet je naším symbolickým „Pánem“. Je to míšenec různých ras, hermafrodit a kříženina člověka a zvířete. Je to Anti-Bůh. Je to ten, který neříká jako biblický Bůh „Já jsem – JHVH“, ale ten, který říká: „Já nejsem – vůbec neexistuji“. I proto musí při každém našem jarním rituálu symbolicky zemřít.

Řezání Baphometa je symbolem našeho náboženství, kde Bůh musel zemřít, aby jeho „tělo“ posloužilo vyššímu cíli.

Tato tradice zajišťuje, aby se v Satanovo komunitě nikdy neobjevilo tradiční uctívání ikon, které známe ze západních i východních náboženství.

Baphomet není svatý. Svatá je příroda a její potomstvo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.