Halugen

Halugen

Halugen patří mezi 4 kardinální svátky Satanovy komunity. Představuje letní prvek a je inspirován pohanskými letními slavnostmi. Samotný název Halugen lze rozdělit na několik kmenů a témat, která stojí na Halugenu v popředí.

Lug je kořen celého slova. Je to název keltského boha slunce, který byl patronem letního svátku Lugnasad. Tento keltský svátek (a jeho jiné ekvivalenty v dalších pohanských národech) obsahoval mnohé z prvků, které obsahuje i moderní Halugen.

Sluneční podoba Halugenu se zračí například v sestavení místa, které připomíná slunce se středovým bodem (také kůlem, totemem, obráceným křížem…) a paprsky okolo (vytvářejících kružnici).

Šaman/ka: Velekněz/žka Komunity

HALU-cino-GEN je dalším symbolickým kořenem halugenové svátku. Užívání halucinogenních látek je základ pravěkého šamanismu (i následných pohanských kultů). Halugen je tedy svátek, při němž účastníci užívají legálních psychoaktivních látek a zažívají spolu sluneční drama o světle a noci.

Proto také ve středu slunečního kola stojí Velekněz či Velekněžka Komunity. Tato osoba pod vedením Předsedy/kyně Komunity řídí vnitřní dění.

GEN jakožto biologický základ toho, čím jsme, je posledním prvkem halugenového názvu. Letní svátek je zasvěcen tělům, jejich míšení a nového zrození. Sexualita je podstatnou součástí halugenového svátku (netvoří však jádro – tím je psychoaktivní zážitek).

Halugen je spolu s Kračunem zasvěcovacím svátkem. Komunita a její členové se při těchto svátcích spojují a propojují. To je rozdílné oproti Sabatu a Helpointu, kde se hlasováním rozdělují.

Hlasování a debatování by narušilo ducha Halugenu. Tento svátek není o názorech a slovech, ale o našich vědomích a tělech.

Pravidla fungování Halugenu jsou zapsána v Zákonu Halugenu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.