Admin zákon

Admin zákon

  1. Adminské týmy jsou Ministerstva Komunity.
  2. Adminské týmy si skládá předseda/kyně Komunity.
  3. Vedoucí admin týmů jsou podřízeni předsedovi/kyni Komunity.
  4. Vedoucí admin týmů se soustředí v Radě Adminů (Admin chatu).
  5. Adminské týmy se neformálně rozdělují na společenské, přírodní, umělecké a praktické.
  6. Společenské týmy pomáhají s realizací sabatních návrhů.
  7. Přírodní týmy pomáhají s realizací helpointových návrhů.
  8. Umělecké týmy pomáhají s komunitním životem členů a vnější propagací.
  9. Praktické týmy zajišťují chod Komunity a její správné fungování.
  10. Vedoucí admin týmů mají povinnost oznámit předsedovi/kyni předem, pokud chtějí ukončit svou funkci. Jejich povinností je v případě rychlého odchodu zajistit náhradu do své pozice.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.