Satanismus a aktivismus

Satanismus a aktivismus

NĚKDY SLÝCHÁVÁME, ŽE AKTIVISMUS A BOJ ZA URČITÁ SPOLEČENSKÁ TÉMATA JE ŠPATNÝ A NESOUVISÍ SE SATANISMEM

Rozhodli jsme se proto udělat malý seriál nejznámější satanistické organizace, Church of Satan, kterou založil a vedl Anton Szandor LaVey.

Jak zjistíte, v hlavních a nejkritizovanějších tématech jako je aktivismus, podpoře LGBT prideů a ochrana životního prostředí, se shodujeme s touto hlavní celosvětovou organizací a jde o zcela obvyklé satanistické hodnoty, které zastává i TST.

Hail Anton LaVey
Hail Satan
Hail the New world

HURCH OF SATAN PODPORUJE LGBT HNUTÍ

Za svou podporu LGBT hnutí jsme jako Satanova komunita získali množství kritiky a hejtů. Jak to ale je s pozicí oficiální LaVeyovy Satanovy církve?

Satanova církev PODPORUJE LGBT hnutí.
Satanova církev PODPORUJE LGBT PRIDE.
Satanova církev PODPORUJE TRANSEXUÁLY a jejich změnu pohlaví, na níž reagují i změnou pohlaví v databázi členů.
Satanova církev PODPORUJE STEJNOPOHLAVNÍ (homosexuální) manželství.

Zdroj: https://www.churchofsatan.com/faq-sexuality-and-gender/

JAKÝ POSTOJ MÁ CHURCH OF SATAN K OCHRANĚ PŘÍRODY?

Někteří čeští Laveyovci ignorují palčivost klimatické změny s tím, že satanista se má starat jen sám o sebe. Je to však skutečně v souladu s naukou Satanovy církve?

Možná jste slyšeli o DNI ZEMĚ – je to každoroční událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ekologie a ochranu životního prostředí ve společnosti. Satanova církev se oslavy tohoto dne účastí a dokonce vydává v tento den články, oslavující vědu a ochranu přírody jako součást zásady: „RESPONSIBILITY FOR THE RESPONSIBLE“.

Satanismus učí zodpovědnosti vůči přírodě.

Zdroj: https://www.churchofsatan.com/hail-science-earth-day-2017/

JAKÝ NÁZOR MÁ CHURCH OF SATAN NA OCHRANU DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘED NÁBOŽENSKÝM NÁTLAKEM?

Několik z našich sabatních návrhů se týkají právní ochrany dětí před náboženskou demagogií. Kupodivu i to se stalo trnem v oku některých lidí.

Světová Satanova církev bojuje za právní ochranu dětí a proti indoktrinaci mládeže náboženskými institucemi. Jak je také vidět v politických tématech, Satanova církev doporučuje využít svůj hlas a svou aktivitu k prosazování satanistických principů ve společnosti. Ostatně neubližování dětem je jedno z velkých „přikázání“ Antona LaVeye.

Satanova církev ve svém oficiálním článku silně operuje s právními úmluvami OSN – i v tomto bodě tedy Satanova komunita následuje tradiční satanistický postoj.

Zdroj: https://www.churchofsatan.com/the-age-of-reason/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.