Nauka Satanovy komunity 7: Nadčlověk je smysl Země

Nauka Satanovy komunity 7: Nadčlověk je smysl Země

ŽIVOT JE SKVĚLÝ, pokud jej skvělý dokážeme žít. Bojujme za tuto příležitost pro sebe i pro druhé, a budeme odměněni – ne nějakým vymyšleným Bohem, ale vlastní existencí,

Nietzsche psal o velkém návratu téhož a mýtus o věčném návratu je základním prvkem většiny světových mytologií.

I ty se u nás setkáš se symbolem tohoto nekonečného koloběhu života ve znamení Urobora. Jsi na to připraven/a?

Uroboros je had či drak, který se zakusuje do ocasu. Symbolizuje koloběh života a smrti v přírodě, jejíž jsme součástí.

V celé historii lidstva se stále vrací a opakují tytéž symboliky. Náš vývoj je úzce spjat s naší minulostí i budoucností.

Našel/našla jsi své místo v tomto kolotoči osudu? JAK JEJ VIDÍŠ VE SVÉM ŽIVOTĚ?

VŠECHNO JE DOBRÉ – tak zněla poučka novověkých racionalistů a deistů, kteří bezmezně věřili v pozitivu pokroku a vývoje.

Denně nás sráží negativní zprávy, které mají úžasnou moc postrčit nás k činorodosti, ale také nás mohou naprosto zdeptat a způsobit, že přestaneme věřit v budoucnost.

Musíme se té víry ale držet. Cesta zpět už není možná – jediná cesta je vpřed a lepší jít po svých, než se nechat vláčet na kolenou.

Máme božskou moc změnit svou planetu v peklo nebo ráj. Vybrali jsme si

Souhlasíš s tím, že „VŠECHNO JE DOBRÉ“ nebo že „VŠE BUDE DOBRÉ“?

Život není o odříkání nebo trápení. Život má být radost.

Ne vždycky může ale být slunečno nebo počasí na růžové brýle. Od toho máme rovnováhu. Co je však podstatné je nezapomenout na to, co je skutečným naplněním života.

Pokud se stále trápíš, neděláš jistě něco správně. Musíš se vymanit z nekonečného kruhu reálných i smyšlených utrpení, aby tvůj život mohl BÝT RADOST.

JAK JSI SE TY OSOBNĚ DOPRACOVAL/A K RADOSTI?

Dříve člověk měl na prvním místě milovat smyšleného Boha. Teď je však doba jiná.

Satanismus není o hloupém sobectví – k tomu totiž není potřeba žádná speciální nauka. Sebeláska není sobectví, ale Cesta, jak se začít milovat.

Tajemství spočívá v tom, že milovat druhé můžeš jen tehdy, když umíš milovat sebe. Jinak bude tvá nedobrá láska k druhým vždy odrážet tvou nedobrou lásku k sobě samé/mu.

Koho ale milovat? Svoje tělo? Svou inteligenci? Své nehty nebo svoje chytré řeči? Nejlepší je milovat své niterné JÁ, své niterné dítě, které v tobě žije a zásobuje tě životem.

Vrať se ke zdroji své energie.

ZAMYSLI SE NAD SVÝM ZPŮSOBEM, JAK MILOVAT SVÉ PRAVÉ JÁ

Není skoro až děsivé, jak moc se někteří z nás musí naučit slastem? Co to vůbec znamená? Neprožívá každý slast spontánně?

Každý z nás má tělo a mysl nastavenou k získávání slasti. Ničivé, konzervativní a dogmatické ideologie nás však chtějí učit, že slast je hřích, a její prožívání je špatné.

Tento fenomén dosáhl takové intenzity, že se projevuje i v sekulárním ateistickém prostředí. Rodiče, nadřízení vás mohou poučovat falešnou morálkou, jejíž cíl je pouze USKROVNĚNÍ SE.

To musíme zcela změnit. Slast není smyslem všeho, ale je naprosto esenciální k dosažení našeho štěstí. Zacházejme s ní proto tak.

JAK JSI SE NAUČIL/A SLASTI TY?

Usiluj o velikost, usiluj o změnu, usiluj o vlastní pokrok a usiluj – protože ZA NADČLOVĚKEM JE VIDĚT KUS PRÁCE.

Stejně jako za lidmi, kteří odhazují odpadky do přírody, zůstává viditelná a špinavá stopa, tak za Nadlidmi zůstává jiný pozůstatek. Je to fyzická stopa v realitě, a přitom to není pouhopouhý otisk tlapy v blátě.

Jsou to uskutečněné projekty a zrealizované sny!

Jsi na tomto světě nejspíš jen jednou, tak prožij život naplno a tak, aby jsi toho zpětně nelitoval.

USILUJ – vždyť úsilí je dobré.

O CO USILUJEŠ ZROVNA TEĎ?

Potřeba nacházet ve sledu dějů nějaký vnější smysl je člověku přirozený. Mnohdy nechápeme, že smysl se nacházíme v samotné podstatě dějů a ne jen kdesi mimo ně.

Pokud jsi si někdy kladl/a otázku, zda to má všechno nějaký smysl: život, milovat, snažit se – pak věz, že má.

Ten smysl je v tobě. A ty jsi součást světa.

Evoluce tě stvořila – snad nechceš být odlivem toho velikého přílivu?

V čem ty osobně vidíš SMYSL?

Věřící si neustále klade otázku: „Jak potlačit hříšníka v sobě?“ Hřích je totiž to, co věřícího nejvíce tíží a čeho se potřebuje zbavit.

Imaginární a smyšlený seznam špatností je ale přesně to, co je zcela zbytečné. Člověk v sobě nemá „hříšníka a světce“ – má v sobě pouze „sílu k činu a slabocha“.

Pokud chceš něco potlačit, potlač tu část svého já, která jen škemrá, stěžuje si, naříká a leniví. Potlač tu část, která se bojí vykročit vstříc novým obzorům nebo naopak nechce hledat sílu v cestě pokračovat.

Pozři slabocha v sobě a vstřebej jeho energii.

Jsi silný/á a zvládneš vše, co si zamaneš. Stačí tomu věřit a mít trochu štěstí…

V čem tkví tvoje největší slabost?

Vítejte ve Věku nerozumu, kdy lidé pohrdají fakty a mozek používají pouze k nejprimitivnějším úkonům. Vítejte v postmoderní době, kdy se nevzdělaní chopili slova a jsou na svou omezenost hrdí.

My však takoví nejsme a nebudeme. Chceme se učit a poznávat, chceme se vyvíjet a důvěřujeme v tomto ohledu vědě.

Jen vědecký skepticismus nám může pomoct s důležitými otázkami, které leží před námi. Jenže – to by někdo musel v dnešní době vědět, co je vědecký skepticismus.

Byly časy, kdy lidé umírali za právo číst nebo učit se novým znalostem. A dnes tímto právem tak široce pohrdají.

Sociální sítě jsou plné dezinformací a je to fenomén, který hrozí destabilizovat lidskou společnost.

Proto buď agentkou či agentem rozumu! Braň rozumovou agendu vždy, když je k tomu příležitost, a nenech se odradit tupými výrazy některých svých spoluovčanů….

Stalo se ti v poslední době, že jsi i s pravdou narazil na nepochopení?

Každý trpíme sadou klamů a iluzí – o sobě samých, o svých blízkých, o svých snech a o svém životě či o světě.

Syn Satana kdysi řekl, že „Pravda nás osvobodí“

A je tomu tak, i když to, co nás osvobozuje nejvíce, je právě proces HLEDÁNÍ PRAVDY a zboření vlastních iluzí.

Nechceme mžourat zamlženým sklem nebo dioptrickou čočkou, která nepřirozeně zvětšuje či zmenšuje objekty v našem zorném poli. Chceme co nejčistší sklo, které nám svou transparentní povahou ukáže pravou tvář světa.

Prohlédni skrz své iluze. Uvědom si je. A pak je zboř.

Najít svojí životní cestu je leckdy nejtěžší úkol, jaký může být. Člověk si někdy říká, že ji našel, a po určité době si uvědomí, že cesta je v nedohlednu a že kráčí v trní.

Naše Cesta je vždy specifická a málokdo jiný jí může rozumět. Zároveň však dějiny shlukují lidi dohromady takovým způsobem, že často objevíme, že s někým Cestu sdílíme.

Může to být partner nebo partnerka, rodiče nebo děti, přátelé nebo komunita. Člověk je tvor společenský a není pro člověka dobré, aby byl dlouho sám.

Nech se kus Cesty doprovodit.

KAM MYSLÍŠ, ŽE TVÁ CESTA SMĚŘUJE?

Svoboda je to nejcennější, co máme. Mnoho lidí stále nechápe, co svoboda znamená, ani proč by ji měli u druhých respektovat.

Hranice svobody se posouvají společně s dějinami, a je naším úkolem vždy kolíky rozumu vytyčit nový prostor pro žití.

Satanismus je naukou svobody. Šiř ji stále a všude.

Naše svoboda není zadarmo – a přesto se nedá koupit. Jsi ochoten jí věnovat část svého srdce?

JAK ŠÍŘÍŠ NAUKU SVOBODY TY?

Země nás zrodila.
Země je naše svatyně.
Země je místem našeho ráje.

Země je naší láskou a cílem našich tužeb, proto se neváhej duchovně milovat se Zemí. Oddej se jí, tělem i duší.

Nadčlověk budiž smyslem země! Objev v sobě slávu Přírody!

Staň se Dcerou a Synem půdy, po které denně chodíme a nevnímáme ji…

JAK SE ODDÁVÁŠ ZEMI TY?

Byly časy, kdy všechna láska a snažení lidí vyšli nazmar, protože obětovávali nebesům a jejich neexistujícím obyvatelům.

Skončeme to! Dost bylo obětí pro nebe, teď na čase je obětovávat Zemi!

Být materialista bylo kdysi synonymem pro sobectví, lenost a obžerství, ale tak to definoval Falešný bůh a jeho vyznavači.

Milovat živou hmotu je přesným opakem sobectví. Znamená to milovat realitu a její hmatatelnou formu.

Jsme duchovní materialisté a panteisté. Milujeme veškeré dary Přírody a nenecháme se obalamutit duchovními pavučinami.

JAKÝM ZPŮSOBEM PROJEVUJEŠ SVOU LÁSKU K ŽIVÉ HMOTĚ TY?

Nejsme anonymizovaní a všechny povzbuzujeme k osobnímu setkávání se. Jezdíme po krajích, pořádáme akce a postupně se vás všechny snažíme osobně poznat.

Rozvíjej komunity po svém – zapoj se do správcovských aktivit a nebo pomáhej organizovat lokální debatní setkání.

Zeptej se sám/sama sebe: jsem mnohostranným spojníkem lidí v komunitě, nebo jen slepý konec tyče?

NAŠLA/NAŠEL SIS UŽ V KOMUNITĚ PŘÁTELE?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.