Nauka Satanovy komunity 6: Voda je naše Matka

Nauka Satanovy komunity 6: Voda je naše Matka

Oheň je naším Otcem, zatímco voda je naší Matkou. Jsme děti dvou protikladných živlů, které se v nás dokonale snoubí. Proměnlivý a bojovný oheň, stejně jako mohutná a soustředěná voda. Každý z těchto elementů dal zrod sérii motivačních citátů, zaměřených na tyto dvě stránky satanismu. Každý satanista v sobě nese oheň i vodu, stačí to objevit. 

Rovnováha v nás samotných byla narušena stvořením falešného Boha, který soudí a přikazuje. Tím jsme se vzdálili nám samotným a našemu nitru, což má dalekosáhlé důsledky.

Rovnováha ve společnosti je narušena náboženskými omezeními a bezbřehými předsudky. S obojím budeme jako komunita bojovat.

Jedině vyrovnaný satanista může dosáhnout svých cílů a uskutečnit naše plány. Jedině vyrovnaný satanista je vhodným nástrojem ke zboření starých předsudků vůči satanismu…

Jak pravil veliký Nietzsche – balancujeme na provaze, pod námi je propast zapomnění. Nesmíme tam spadnout a uvrhnout sebe i satanismus do další doby temna! Máme svůj cíl nadosah ruky, tak hledejme balanc, jinak se převážíme a nepomůže nám už ani paraplíčko.

Přímá řeč – žádné vytáčky, otáčky, zatáčky a výmluvy.
Čistý úmysl – žádné sobecké cíle, postranní úmysly nebo skryté agendy.

Upřímnost a hrdost je koloritem všech kacířů!

Je-li každý z nás sám sobě bohem, pak buďme bohy sebeovládání. Jen my jsme pánem a rozhodčím toho, kdy propustit síly chaosu a kdy svou mysl podřídit řádu. Bez trpělivé snahy nelze mezi těmito dvěma silami naší duše dosáhnout harmonie, a BŮH, KTERÝ SVÉ SÍLY NEOVLÁDÁ, JE JIM VYDÁN NAPOSPAS.

Ovládejme se, když uznáme za vhodné,
užívejme slasti, když uznáme za vhodné.

Jen skrze ovládnutí svého nitra dosáhneme harmonie a dokonalého osvojení svých božských schopností.

Tento rok bude ve znamení lidské religiozity. Lidé jsou božskou rasou a sami představují to, po čem po staletí marně toužili v podobě falešných bohů. Není vzdálený okamžik, kdy svět budou řídit umělé inteligence a naše nástroje nám splní sny, o nichž se nám ani nezdálo. Právě proto musíme své síly ovládat a cvičit, aby se nestaly naší zhoubou.

Co si budem namlouvat – i v satanismu najdeme mnoho nevyrovnaných jedinců, kteří zneužívají satanismu, aby ospravedlňovali své činy. Psychicky labilní jedinci nepotřebují moc, ale po-moc.

Satanismus nesmí být náboženstvím války.
Satanismus nesmí být filosofií násilí.
Satanismus nesmí být naukou netolerance.

Naší silou je rozum, svoboda a tolerance.

Pomsta musí být vedena dobrým úmyslem a nebýt násilnou sobeckou odplatou. Jen tak zajistíme, že se nestane prostředkem k dosahování cílů pro fanatiky všech možných skupin

Satanisté by měli o jiných náboženstvích vědět více, než jiní. Když něco zpochybňujeme, musíme tomu rozumět. Když se něčemu smějeme, je dobré vědět čemu. Když chceme něco změnit, musíme vědět proč a jak na to. Informovanost, nadhled a rozum jsou naší největší silou.

Když satanisté ztratí cit pro svobodu a smysl pro toleranci, pak jsme ztratili poslední naději na obrodu náboženského myšlení lidí…

Lucifer je nositel světla a osvícení, rozumu i poznání. Jako symbolický hrdina za nás bojoval od počátku časů a stál vždy proti falešnému bohu a jeho dogmatickým přikázáním. Náš metaforický vzor není žádný pekelný démon, ale statečný hrdina!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.