Satanova komunita a násilí

Satanova komunita a násilí

Satanova komunita odmítá násilí jako způsob řešení společenských a jiných problémů. Tento postoj jsme zopakovali na přednášce Satanismus a násilí na Masarykově Univerzitě v Brně, kam byl pozván tehdejší předseda Satanovy komunity v ČR jako host.

Náš postoj vychází ze základních bodů Satanovy ústavy:

Třetí oddíl hovoří o tom, že: “ Satanova komunita nepropaguje ani neuctívá zlo, pouze má jiný pohled na morálku než tradiční monoteistická náboženství. (Nevěříme v tradiční anti-sexuální zdrženlivou morálku poslušnosti, místo ní máme život podporující a uctívající postoj ke svobodě) „

Podporujeme a uctíváme život, nikoliv smrt.

Oddíl 4 říká: „Člen Satanovy komunity může mít jakékoliv náboženské i ateistické názory, které nezasahují proti svobodě druhých lidí. (Podporujeme toleranci, ale ne na úkor lidských práv) „

Podporujeme toleranci, ale nikdy na úkor lidských práv. Jsme tu pro ochranu lidstva a přírody, ne pro jejich ničení.

V Pravidlech členů v pasáži “ Zákaz schvalování násilí “ se o tomto hovoří mnohem zřetelněji:

„Platí naprostý zákaz oslavovat, schvalovat nebo zlehčovat zabíjení lidí, vraždy a teroristické činy, stejně jako je zakázáno oslavovat, schvalovat nebo zlehčovat vrahy, teroristy a masové vrahy.“

Dodržování tohoto pravidla hlídáme a zkoumáme velice vážně. Pro lepší pochopení byl na Sabatu 2019 odhlasován i přidaný bod členských Pravidel:

Pokud člen otevřeně vyjadřuje podporu extrémně pravicovým (neonacistickým, extrémně nacionalistickým, rasistickým či autoritářským) skupinám nebo extrémně levicovým (stalinistickým, maoistickým, bolševickým či extrémně anarchistickým) skupinám, je vyzván k ukončení této podpory a/nebo následně (při odmítnutí) vyloučen. (Extrémním anarchismem se rozumí stanovisko, že je třeba zcela svrhnout civilizovanou společnost)

Podpora extrémismu a násilí u nás nenajde pochopení a naopak bude trestána vyloučením.

Je však důležité pochopit, kde násilí pramení a že počátek tohoto zla může pramenit už v samotném lidském nepochopení. I proto celá sekce Pravidel členů začíná jednoznačným postojem:

Šikana jakéhokoli druhu je zakázaná a netolerujeme žádné posměšné či nenávistné komentáře týkající se rasy, sexuální orientace, pohlaví nebo identity.

Pocit bezpečí a důvěry v Satanově komunitě je důležitý. Násilí není způsob, jakým se dá vyřešit celosvětové nebo osobní problémy.

Naše protesty, happeningy a aktivismy jsou vždy nenásilné a vždy tomu tak bude. Jakékoliv nevhodné chování členů nahlašujte regionálním vedoucím, celostátním vedoucím či regionálním Kontrolorům.

Nikdy nezapomeň, že násilí byl způsob, jakým své zájmy prosazovaly monoteismy jako křesťanství a islám. Satanismus nesmí nikdy klesnout na stejnou úroveň.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.