Co je to „satanský hřích“

Co je to „satanský hřích“

Náboženství hovoří o hříchu a hříšnících, ale vysvětleme si, co to doopravdy znamená hřešit.

Hřích je vše, čím se proviníme proti sobě.

Nehřešit znamená, že nejdeme proti sobě. Když jsme bez hříchu, přebíráme odpovědnost za své činny, ale nesoudíme se ani neobviňujeme.


Z tohoto hlediska se celé pojetí hříchu mění z čehosi morálního či náboženského v něco, co dává větší smysl.


Hřích začíná tím, že sami sebe odmítáme. Sebeodmítání je největším hříchem, který můžeme spáchat. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.