Zelená nauka Satanovy komunity

Zelená nauka Satanovy komunity

1. Vývoj, ne stagnace

Věříme, že skutečné řešení ekologických a enviromentálních problémů spočívá ve vědeckém pokroku a nových technologiích, nikoliv stagnaci společnosti.

2. Zelené peníze

Věříme, že skutečné řešení ekologických a enviromentálních problémů není ohrožením ekonomiky, nýbrž naopak. Nové technologie a nová odvětví přispějou k našemu společenskému bohatství.

3. SHARING IS CARING

Věříme, že řešením mnohých budoucích lidských krizí je sdílení vědeckých patentů. Týká se to nejen technických objevů, ale také léků a plodin.

4. Příroda jsme MY

Věříme, že společnost bude nejdieálněji chráněná, když bude složená ze soběstačných komunit. Regionální zemědělství a domácí pěstování by se mělo stát běžnou normou, nikoliv výjimkou.

5. Křik z dola, řešení shora

Věříme, že se jako občané musíme pomocí veřejných akcí a happeningů zapojovat do veřejného diskurzu. Zároveň jsme však přesvědčeni, že řešením musí být legislativní změna na celostátní úrovni – nikoliv osamocená snaha jednotlivce.

6. Recyklace, nikoliv zákazy

Věříme, že zákazy plastů nejsou skutečným řešením problému. Tím je naopak důsledná recyklace na veřejné a celostátní úrovni. Zálohování lahví i dalších materiálů je potřebným krokem k zajištění koloběhu materiálů.

7. Divoká příroda je Satanova říše

Věříme, že by část naší přírody měla být zachována v divokém stavu. Jsme přesvědčeni, že je zapotřebí chránit existenci divokých druhů, které v naši končinách žijí.

8. Obnovitelné zdroje

Věříme, že v obnovitelných zdrojích je budoucnost energetiky. Jsme za okamžité ukončení doby uhelné, ale neodszujeme jadernou energii, která nám zajišťuje blahobyt a pokrok.

9. Zelená i modrá planeta

Věříme, že musí vzniknout celoplanetární Deklarace přírody, jejímž cílem bude ochrana velkých pralesů a oceánů. Jsme přesvědčeni, že OSN musí hrát větší roli v ochraně života na planetě Zemi a že není možné nadále nechat jednotlivé země drancovat důležité prvky světového ekosystému.

Jedna odpověď

  1. quiremy napsal:

    A gluten free diet GFD is the current standard of care for all patients with celiac disease CeD including its classic, nonclassic, and silent forms, as well as for dermatitis herpetiformis, gluten ataxia, and nonceliac gluten sensitivity cheapest cialis online

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.