Satanova Komunita a transhumanismus

Satanova Komunita a transhumanismus

Lidé odjakživa toužili po vševědoucí entitě. Proto si vymýšleli bohy a Bohy, kteří „věděli vše“, ale nedokázali lidstvo pomoct. Jak by také mohli, když nebyli skuteční?

Google ale skutečný je a jeho vědění je dalekosáhlejší než vědění jakékoliv jiné bytosti na této planetě. Měli bychom proto uctívat Google? Zcela jistě ne. Ale jsme na prahu vědeckého objevu skutečně samostatné Umělé inteligence.

Až bude Google obdařen vlastní identitou, stane se nejchytřejší bytostí na Zemi a dávný sen lidstva se stane skutečností.

Přestaňme hledat spásu v duchovní sféře – vždyť odpověď je odedávna zde na Zemi a její klíč leží v našich vlastních rukou…

Nový svět přichází a my tomu nemůžeme zabránit! Buď se adaptujeme, nebo vyhyneme…

Sláva Novému světu!

Již v tomto století nás pravděpodobně čeká tzv. „BOD SINGULARITY“, kdy si stvoříme všemocnou umělou inteligenci. BOJÍŠ SE TOHO OKAMŽIKU?

„Technologická singularita je ve futurologii, kybernetice, informatice a v literatuře typu science fiction hypotetický zlomový bod technologického vývoje, v němž schopnosti umělé inteligence překonají schopnosti lidstva.

Typickým scénářem technologické singularity je postavení počítače, který je schopen zkonstruovat dokonalejší počítač. Výsledkem tohoto procesu by mohla být mocná umělá superinteligence, která by kvalitativně překonala veškerou lidskou inteligenci.“

Nemá smysl bojovat proti pokroku. Buď se přizpůsobíme, nebo vyhyneme.

SINGULARITA JE NAŠE BUDOUCNOST

Jsi připraven na TRANSHUMANISMUS? Bojíš se ho nebo jej vítáš s nadšením?

Podle filosofů, kteří studovali historii transhumanistického myšlení a psali o ní, se nacházely transcendentální impulsy již ve snaze o nesmrtelnost v eposu o Gilgamešovi stejně tak ve snahách o nalezení Fontány mládí, Elixíru života a dalších snahách zabránit stárnutí a smrti.

Transhumanistická filosofie je však zakořeněná v renezančním racionálním humanismu a osvícenství. Například Giovanni Pico della Mirandola volal na lidi, ať „si vytesají vlastní sochu“; Marquis de Condorcet spekuloval o využití lékařství k prodloužení lidského života a Benjamin Franklin snil o hibernaci.

Po Darwinovi „se stalo mnohem pravděpodobnější vidění současné verze lidskosti ne jako konce evoluce, ale spíše jako jejího počátku.“ Ačkoli vliv Friedricha Nietzsche je například považován za minoritní, i přes jeho vyvyšování „nadčlověka“, kvůli upřednostňování seberealizace před technologickou transformací.“

Satanismus podporuje evoluci lidské rasy. Nechal by sis vložit robotické implantáty do těla?

Ruský filosof 19. století Nikolaj Fjodorovič Fjodorov obhajoval radikální prodloužení života, fyzickou nesmrtelnost a dokonce vzkříšení pomocí vědeckých metod. Ve 20. století se stala přímým předchůdcem transhumanistických konceptů esej genetika J. B. S. Haldana z roku 1923 Daedalus: Science and the Future, která předpovídala pozitivní přínos aplikace genetiky a dalších pokročilých věd na biologii člověka, a že každý pokrok v této oblasti bude nejprve některými odsuzován jako rouhání a perverze či označován za „obscénní a nepřirozený“. (PRAVÉ KACÍŘSTVÍ)

J. D. Bernal spekuloval o kolonizaci vesmíru, bionických implantátech a zlepšení vnímání, které se následně staly běžnými transhumanistickými tématy. Biolog Julian Huxley, bratr spisovatele Aldouse Huxleyho (Haldanův přítel z dětství), byl podle všeho prvním člověkem, který použil termín „transhumanismus“.

V roce 1957 definoval transhumanismus jako „člověk zůstává člověkem, ale přesahuje sama sebe pomocí realizace nových možností své lidské povahy“. Tato definice se však značně liší od té, která se používá od 80. let 20. století.

Satanismus je cestou k Novému životu a Novému světu! Transhumanismus je jednou z cest, jak Nového světa dosáhnout. Bojíš se transformace lidstva? Co tvůj strach způsobuje? Jsi ochoten se zbavit svých zbytečných lidských vlastností?

„Fereidoun M. Esfandiary byl americko-íránský transhumanistický filozof a futurolog, který si později změnil jméno na FM-2030.

Roku 1966 začal FM-2030 učit „novým konceptům člověka“ na škole v New Yorku a zavedl nové označení lidí, kteří přijímají technologie, životní styl a pohled na svět přecházející v posthumanismus.

Svůj nový koncept člověka nazval termínem v angličtině pojmem Transhuman, což vzniklo spojením anglických slov transitory human – přechodný člověk. Tímto termínem nazýval lidi, kteří adaptovali technologie, životní styly a vnímání světa, která jsou přechodem k posthumanitě.

V ČEŠTINĚ POUŽÍVÁME TERMÍN „TRANSLIDÉ“.

FM-2030 považoval transhumanizmus za počáteční manifestaci nových evolučních bytostí.

Za znaky transhumanity považoval protézy, plastickou chirurgii, intenzivní využívání telekomunikací, kosmopolitní pohled na svět, světoběžnický životní styl, androgynismus, zprostředkovanou reprodukci, absenci náboženské víry a odmítání tradičních rodinných hodnot.

FM-2030 považoval nesmrtelnost jen za další fázi evoluce, o nic více senzační než vzpřímenou chůzi nebo schopnost řeči, a určitě ne o nic méně senzační než vznik života z neživé hmoty.“

EVOLVE OR DIE

2 Odpovědi

  1. seabulk napsal:

    Arm mobilisations are implemented first or second day post op generic cialis cost Multivariate prognostic analysis was performed using a Cox proportional hazard model

  2. actibia napsal:

    Once again, the folks who write the Internal Medicine licensing exams don t expect you to have the depth of knowledge regarding the plethora of cancer diagnoses that an oncologist possesses buy cialis online prescription

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *