Satanova Deklarace o přírodě

Satanova Deklarace o přírodě

SLÁVA NOVÉMU SVĚTU


Jako satanisté sníme o Novém světě, satanizovaném světě, kde budou hájeny principy svobody.Pro tento svět a jeho Novou podobu žijeme. O slávu tohoto světa a Nového světa usilujeme.

PROHLÁŠENÍ SATANA

(Satanistická dogmata o člověku, přírodě a svobodě)


A) Človek je zvíře
Člověk vychází z přírody a byl přírodou stvořen. Jsou-li lidé Nadzvířaty, musíme logicky také usilovat o práva pro svoje zvířecí sourozence
B) Satan je svoboda
Podstatou satanismu je svoboda. Chce-li satanismus usilovat o svobodu u zvířete jménem Člověk, musí také usilovat o určitou (individuálně nastavenou) svobodu pro další zvířata.
C) Osvobození je osvícení
Podstatou Luciferova procesu osvícení je svoboda, tedy osvobození z předchozího zajetí tradičního života a tradičních náboženských dogmat. Jednou z forem osvícení lidstva a přírody je také osvobození zvířat ze zbytečného utrpení.
D) Soucit a nenávist
Osvobození zvířat je proces, který satanistům umožňuje ideální užití soucitu (lásky k živé hmotě) a nenávisti (odsouzení těch, kteří týrají zvířata). Bolest si žádá nenásilnou pomstu.

PODSTATA SVOBODY

 • Každé zvíře si zaslouží právo družit se. Odsuzujeme izolaci zvířat od druhých tvorů v jiném než zdravotním případě. Budeme proti izolaci bojovat.
 • Každé zvíře si zaslouží právo mít dostatečný životní prostor k pohybu. Odsuzujeme klecové chovy a klecovou mentalitu.
 • Každé zvíře si zaslouží právo na sociální a hygienické zvyky ve skupině. Farmy musí tyto faktory respektovat ve svém chovu.

KOLOBĚH ŽIVOTA

 • Každé mládě má právo žít po narození se svou matkou. Odsuzujeme izolaci mláďat od jejich majetk v raném období. Tato izolace musí být okamžitě ukončena.
 • Každé mládě má právo dožít dospělosti a zplodit potomky. Považujeme za ideální, když budou v budoucnu ke spotřebě masa užívána pouze ta zvířata, která odchovala alespoň jednu generaci potomků.

ALERNATIVA

 • Přechod k alternativním bílkovinám je ideální změnou, která vyřeší mnohé naše dnešní starosti. Syntetické i přírodní bílkoviny, včetně uměle pěstovaného masa, jsou naší futuristickou vizí.
 • Považujeme za ideální, aby část masné produkce převzal kmen Členovců. Pěstování a zpracovávání hmyzu i dalších tříd Členovců je etickým přechodem k novým formám stravování.

ZLOČIN A TREST

 • .Je nutné, aby se tresty za týrání zvířat a drancování přírody zvýšily. Zločinci proti přírodě musí být potrestány.

BOŽSKÁ SPOLUPRÁCE

 • Naše budoucnost je svázaná s přírodou a živými tvory. Proto je potřebné, abychom s nimi na této planetě žili v harmonii a míru, nikoliv ve válce.
 • Symbioza mezi lidstvem a přírodou může být posilněna. Je zapotřebí navázat spolupráci s jednotlivými živočisnými druhy, aby byli zapojeni do naší společnosti a mohli se sami rozvíjet. Je zapotřebí posílit společenské uvědomění zvířat a spolupráce mezi lidskými a zvířecími komunitami.
 • Evoluce přírody a zvířat, zvláště těch domácích, je naším vizionářským cílem, který změní budoucnost lidstva.
 • Naše božské schopnosti se uplatňují v genetickém ovlivňování přírody. Geneticky modifikované plodiny nejsou samy o sobě nebezpečné. Pouze včasným vědeckým studiem a státním financováním lze předem objevit možná rizika a nebezpečí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.