Sabat 2019

Sabat 2019

Cvičné Usnesení 2019/0: Odhlasováno zrušení kuřárny Alena Šírová byla garantem22 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení 2019/1: schválení programu schůze22 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení 2019/2: schválení ověřovatele a zapisovatele. Jakub Port – ověřovatelDavid Čech – zapisovatel22 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení 2019/3: Schválení a potvrzení Ústavy Satanovy komunity (https://satanblog.webnode.cz/l/sabatni-navrhy-2019/) a Pravidel Satanovy komunity (https://satanblog.webnode.cz/l/pravidla-satanovy-komunity/)22 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení 2019/4: schválení přípravného výboru. 22 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Usnesení 2019/5: schválení předsedy.Na předsedu kandidoval Jakub Jahl22 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Usnesení 2019/6: schválení spolusdílnice předsedyPředseda vybral Alenu Šírovou(hlasování aklamací)22 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Usnesení 2019/7: Hlasování o vedení komunikačního týmu Na správce kandidoval Jakub Port22 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Usnesení 2019/8: Hlasování o vedení Digi-týmu8a: správcem bude na zkrácené období Jakub Port (na 3 měsíce)8b: správkyní od 20.července bude Tereza Glier21 pro, 1 proti, 0 se zdrželo.
Usnesení 2019/9: Hlasování o správci Instagramového týmu. Na správce kandidoval Vojtěch Urban22 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Usnesení 2019/10: Hlasování o hospodáři neboli finančním správcNa hospodáře kandidoval Josef Tulach22 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení 2019/11: Hlasování založení transparentního účtu Satanovy komunity po registraci na MK22 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.

Požadavky

Usnesení 2019/12:„Požadujeme, aby náboženské organizace směly dávat a uchovávat členství pouze osobám starším 15 let (včetně), a to pouze v případě, že o členství sami zažádají.“22 pro, 0 proti, 0 se zdrželoGarantem tohoto pro Slovensko je Adam Huštava, garanty pro Českou republiku jsou Otmar Šíbl a Kamila Vašíčková22 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Usnesení 2019/13:„Požadujeme, aby bylo prolomeno zpovědní tajemství minimálně v oblasti sexuálních zločinů a aby kněží směli ze zákona nahlašovat trestné činy, které se dozví během zpovědí svých kolegů – knězů, a to nejen svým nadřízeným v církvi, ale i policii a státním úřadům.“22 pro, 0 proti, 0 se zdrželoNavrhovaná změna o úpravě definice ze „sexuálních zločinů“ na všechny „trestné činy“ NEBYLA SCHVÁLENA:8 pro, zdrželo se 7, proti 7Garantem projektu se stal Jeroným Bartoš22 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení 2019/14: „Požadujeme, aby byla v České republice zakázána dětská obřízka chlapců i dívek z jiných než lékařských důvodů, a to až do dosažení plnoletosti.“22 pro, 0 proti, 0 se zdrželoGaranty projekty se stali Jan Brenkus a Jakub Port:22 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení 2019/15: Původní usnesení ve formě: „Požadujeme, aby byla podobně jako v případě Mein Kampfu u Bible a Koránu povinná státem garantovaná předmluva, která důkladně a důsledně varuje čtenáře před všemi proti-ústavními principy a náboženskými pravidly, která jsou v rozporu se zákony České republiky.“ 

NÁVRH NEBYL SCHVÁLEN

Namísto něj bylo navrženo, aby byla vypracována brožura, která bude upozorňovat na protiústavní a nezákonné principy a pravidla v těchto náboženských knihách:pro 20, proti 0, zdrželo se 2.Projekt je prozatím bez garanta.MEZI BODY 2019/15 A 2019/16 BYLO HLASOVACÍ KVÓRUM DOPLNĚNO O DALŠÍ OSOBU
Usnesení 2019/16: „Požadujeme, aby státní instituce nesměly jednostranně propagovat náboženské svátky pouze 1 náboženství, a to tím způsobem, že buďto nebudou náboženské svátky propagovat vůbec, nebo budou rovným způsobem informovat o náboženských svátcích všech registrovaných náboženských organizací.“19 pro, 1 proti, 3 se zdrželiGarantem tohoto projektu se stal Jakub Portpro 23, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení 2019/17:

„Požadujeme, aby školy, internáty a jiné školní instituce nemohly omezovat náboženskou svobodu a neměly právo zakazovat satanistické symboly u svých žáků. Požadujeme, aby nebylo povoleno ze strany těchto institucí přirovnávat satanismus k nacismu a ztotožňovat vyznávání satanismu s pácháním trestných činností.“

22 pro, 0 proti, 1 se zdrželo (Hlasovací kvorum mělo 23 osob)Garantem tohoto projektu se stal Matyáš Šír23 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Usnesení 2019/18:

„Požadujeme, aby byla v České republice byla zakázána možnost náboženských základních škol.“

21 pro, 1 proti, 1 se zdrželoGarantem tohoto projektu se stal Matyáš Šír23 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Usnesení 2019/19:

„Požadujeme, aby na všech středních školách byl Ministerstvem školství určen ročník, v němž se žáci v rámci předmětu „Světová náboženství“ (v duchu racionalismu) seznámí se světovými náboženstvími.“

8 pro, 2 proti, 13 se zdrželo

NÁVRH NEBYL PŘIJAT!

(Hlasovací kvorum bylo v tento okamžik sníženo o 1 osobu)

Návrhy

Usnesení 2019/20:

„Navrhujeme, aby Satanova komunita oficiálně podpořila zrušení povinných sterilizací pro TRANS-osoby při změně pohlaví, jak je to v současnosti vyžadováno.“

21 pro, 0 proti, 1 zdrželo se Garantem projektu se stal Jeroným Bartoš 22 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Usnesení 2019/21:

„Navrhujeme, aby Satanova komunita oficiálně bojovala za legalizaci marihuany pro soukromé a komerční (tuzemské) užití.“

19 pro, 0 proti, 1 zdrželo seGarantem projektu se stal Vojtěch Urban22 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

(Hlasovací kvorum bylo v tento okamžik sníženo o 2 osoby)

Usnesení 2019/22:

„Navrhujeme, aby Satanova komunita oficiálně podpořila svůj názor na legalizaci marihuany tím, že se zúčastní Million Marihuana Marchu pomocí transparentu.“

20 pro, 0 proti, 0 se zdrželoGarantem projektu se stal Jakub Jahl20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Usnesení 2019/23:

„Navrhujeme, aby Satanova komunita začala oficiálně bojovat za právo dospělého jednotlivce na zvolení okamžiku vlastní smrti skrze eutanázii. „

17 pro, 0 proti, 3 se zdrželo

Garant projektu prozatím nebyl zvolenUsnesení 2019/24:„Navrhujeme, aby Satanova komunita oficiálně podporovala dekriminalizaci a legalizaci prostituce a jiných obchodních služeb, spojených se sexem či lidskou sexualitou.“

20 pro, 0 proti, 0 se zdrželoGarantem projektu se stal Jeroným Bartoš20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Usnesení 2019/25:

„Navrhujeme, aby Satanova komunita započala projekt o českých kacířských hrdinech (mnohdy obětech čarodějnických procesů a katolických poprav) s cílem připomenout tyto historické osobnosti a informovat o nich více veřejnost.“

20 pro, 0 proti, 0 se zdrželoGarantem projektu se stal Vojtěch Navrátil.20 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Usnesení 2019/26:

„Navrhujeme, aby Satanova komunita každoročně ve vybraný termín zaštitovala a oficiálně podpořila a spoluorganizovala či organizovala sexuálně orientovanou akci – orgie.“

4 pro, 3 proti, 13 se zdrželo

NÁVRH NEBYL PŘIJAT

(Hlasovací kvorum bylo v tento okamžik sníženo o 1 osobu)

Usnesení 2019/27:

„Navrhujeme, aby Satanova komunita do svých pravidel přidala tuto pasáž:

„Pokud člen otevřeně vyjadřuje podporu extrémně pravicovým (neonacistickým, extrémně nacionalistickým, rasistickým či autoritářským) skupinám nebo extrémně levicovým (stalinistickým, maoistickým, bolševickým či extrémně anarchistickým) skupinám, je vyzván k ukončení této podpory a/nebo následně (při odmítnutí) vyloučen.“

19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Usnesení 2019/28:

„Navrhujeme, aby Satanova komunita oficiálně podpořila stejnopohlavní svazky.

19 pro, 0 proti, 0 se zdrželoGarantem projektu se stal Jakub Jahl19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Usnesení 2019/29:

„Navrhujeme, aby Satanova komunita oficiálně podpořila svůj názor na rovnoprávnost v oblasti sexuální orientace tím, že se zúčastní Prague Pride pomocí.“

19 pro, 0 proti, 0 se zdrželoGarantem projektu se stal Jakub Jahl19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Usnesení 2019/30:

„Navrhujeme, aby vznikl tým správců pro audiovizuální umění, jehož členy budou pro jednotlivá města Vojtěch Urban (Brno), Jeroným Bartoš (Ostrava) a Jakub Jahl (Praha)

pro 19, proti 0, zdrželo se 0.

BONUSOVÝ NÁVRH

Usnesení 2019/31:

„Navrhujeme, aby Satanova komunita pracovala na přípravě emviromentálních návrhů a témat pro příští Sabat 2020. Mezi další přípravná témata patří: genová manipulace, klonování, vztah člověka ke zvířatům a další…“

pro 19, proti 0, zdrželo se 0.

2 Odpovědi

  1. crontoose napsal:

    For example, setting up a few electromagnetic guns on the Qinghai Tibet Plateau, aiming at Madrid, the capital of India, setting cialis on line

  2. crontoose napsal:

    dapoxetina comprar online thioridazine decreases levels of primidone by unspecified interaction mechanism

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *