Zákon regionů

Zákon regionů

Satanova komunita stojí na demokratických principech.

Demokratické právo rozhodovat o své Komunitě mají členové na živém setkání – Sabatu. O regionálních sabatech viz. níže.

Proto se také každý rok na Sabatu volí nejen témata pro daný rok, ale i vedoucí Komunity.

Správci, kteří jsou takto zvoleni, mají mandát od členů.

Vedoucí bez odhlasovaného mandátu jsou vždy dosazeni osobou, která byla zvolena nebo získala mandát jiným způsobem.

V současné době existují i předsedové/předsedkyně regionů. Nejsou zatím voleni a jsou svým mandátem přímo závislí na celostátním předsedovi.

Každý lokální předseda si volí svého místopředsedu, tedy svého zástupce. Jeho mandát je vždy závislý na rozhodnutí lokálního předsedy/předsedkyně.

Cílem regionů je, aby bylo dostatek členů buňky, aby bylo možné uspořádat regionální sabat. K tomu je zapotřebí hlasovací kvórum 15 členů dané buňky. V tom okamžiku začne být mandát regionálního předsedy/předsedkyně přímo závislý na hlasech členstva. Teprve v takovém okamžiku se dá region považovat za samostatný a autonomní.

Předseda regionu může kdykoliv odvolat a nahradit svého místopředsedu. Nemusí to nijak zdůvodňovat ani obhajovat.

Dokud nebude mandát regionálních předsedů daný hlasováním členstva, je jeho důvěra přímo závislá na celostátním předsedovi. Je garantem budujících se regionů a má zodpovědnost za jejich správné fungování. Změny ve vedení regionů nemusí nijak obhajovat.

V okamžiku, kdy dojde k regionálnímu sabatu, stává se jedinou celostátně dosazovanou osobou tzv. „kontrolor“. Ten má na starosti hlídat správnost fungování regionů a přijímá od členů jakékoliv stížnosti ohledně chodu buňky.

Hlavou a vrchním Kontrolorem je celostátní předseda, který je volen každoročně na Sabatu a dohlíží na fungování celé Komunity.

Mandát regionálních kontrolorů je přímo odvislý od hlavního Kontrolora.

V případě sporu mezi regionálním kontrolorem a autonomním regionálním předsedou je celý spor přednesen celostátnímu předsedovi. Ten může v extrémním případě rozpustit regionální předsednictvo a nechat svolat regionální sabat k nové volbě předsednictva.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.