Udělej si to sám/sama

Udělej si to sám/sama

Někteří lidé vstoupí do Satanovy komunity, a čekají, že budou obslouženi jako v restauraci. Čekají, že jim někdo všechno přinese na zlatém podnose a oni mohou jen sedět. To je však velký omyl.

Satanova komunita je demokratická organizace, kde mají členové svá práva i povinnosti. Mohou hlasovat na velkých i malých sabatech (celostátních i regionálních členských shromážděních) a mohou ovlivňovat směřování Komunity.

Taková je totiž podstata KOMUNITY – tvoří ji sami členové. Je to podobné, jako facebooková skupina: příspěvky vkládají sami členové a nedává smysl, pokud si někdo začne stěžovat, že ve skupině nevidí zajímavé příspěvky.

Každý člen by se měl sám sebe ptát: „Co jsem udělal pro Komunitu?“

Názory neaktivních členů nebo lidí, kteří jsou aktivní pouze na sociálních sítích, je pro směřování Komunity irelevantní. Pokud si myslíš, že některé aktivity nebo příspěvky Komunity nejsou dostatečně dobré, dáme ti rádi prostor, abys sám/sama navrhl/a akci, našel/našla pro ni členskou podporu a poté ji uskutečnil/a.

Stížnosti a kritiku od neaktivních členů ignorujeme, jelikož nás zajímá jen a pouze názor AKTIVNÍCH ČLENŮ, tedy těch, kteří sami Komunitě nějakým způsobem přispívají.

Přispívat lze nejen účastí na živých akcích, ale také zapojením do Digitálních týmů. Nikdo nemá takový život a takové podmínky, aby nemohl Komunitě přispět.

Komunita je taková, jakou si ji uděláš. Uděláš si to dobře? Záleží jen na tobě.

I proto si vyhrazujeme právo ukončit členství neaktivních členů. V členských záznamech nepotřebujeme „ghosty“ ani Gogolovy „mrtvé duše“.

Pokud si přeješ, aby Komunita rostla a prosperovala, jistě tento postup pochopíš a s radostí využiješ možnost zorganizovat vlastní satanistickou akci.

Do it yourself

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.