Principy Satanovy komunity dle satanistické filosofie Marilyna Mansona

Principy Satanovy komunity dle satanistické filosofie Marilyna Mansona


1. Wormboy – Každý motýl i můra byli zprvu červ. Červ musí projít stádiem kukly, aby se mohl přeměnit v něco lepšího. Motýl není lepší než můra.

2. Antichrist Superstar – Antikrist je ten, který nás osvobodí z náboženského jařma; následovník Ježíše, nikoliv jeho nepřítel. Stane se hvězdou a bude označen za syna Satanova, ačkoliv tomu tak nebude.

3. Man that you Fear – Satan je jen imaginární postava, které se lidé bojí. Stejně tak se zcela zbytečně bojí satanistů, kteří ve skutečnosti přináší zkázu pouze zaostalým církvím

4. Mechanical animals – Naše tělo je strojem, stejně jako u zvířat, a stejně jako u nich se i v nás projevuje něco, čemu všichni říkáme duše. Tato duše je softwarem našeho těla a lze jej jednoduchou USB-reinkarnací překopírovat do nové schránky.

5. Rock is dead – Rock je mrtvý, ať žije rock. Rock je v podobenství Ježíše – rebeluje, umírá a vstává z mrtvých. Rockové hvězdy šokují svými vizemi a chováním; porušují pravidla společnosti a hledají novou a lepší morálku. 

6. Coma White – Drogy nejsou zlé, drogy jen otevírají skryté části naší osobnosti, která se může projevit dobrem i zlem. Drogy nejsou řešením, ale nejsou ani příčinou našich problémů ve světě, zvaném Dope show.

7. God eat God – Bůh je jenom slovo. Může popisovat úžasný živý vesmír, který s námi komunikuje a jehož jsme součástí. Je to ale také slovo, které odjakživa lidé používali pro nekonečné množství imaginárních postav. Bohové a lidé jsou však jednou a tou samou rasou. Musíme začít vidět bohy v sobě a ne v puritánských vzteklounech, co se navzájem požírají. Bůh žije jen tak dlouho, jako jeho uctívači.

8. Holy Wood – Ve všech kulturách existovala představa posvátného stromu nebo dřeva, s nímž je spojen mladý bůh. Tento bůh umírá, aby vstal z mrtvých, a ukazuje nám tak předobraz. Všichni rebelové jsou imitací Krista. Je úplně fuk, k jakému kusu dřeva se modlíš. Záleží, jak se chováš v každodenním životě.

9. Adam´s Fall – Lidstvo padlo do smrti kvůli násilí. Násilí je příčinou všeho zla. Někdy bývá i řešením, ale je to vzácně,

10. (s)Aint – Každý, kdo upřímně hledá Boha, nakonec dojde k satanismu. Každý, kdo je skutečně podobný Ježíšovi, bývá církvemi označen za kacíře a odsouzen.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.