Pravidla Satanovy komunity

Pravidla Satanovy komunity

Tento soubor pravidel tvoří základní hranice a pravidla chování v Satanově komunitě

1. Žádné nenávistné projevy ani šikanování

Šikana jakéhokoli druhu je zakázaná a netolerujeme žádné posměšné či nenávistné komentáře týkající se rasy, sexuální orientace, pohlaví nebo identity.

2. Snažte se být přívětiví a zdvořilí

Všichni táhneme za jeden provaz. Zdravé debaty, kdy nemusíme vždycky všichni sdílet stejný názor, jsou přirozené. Ale je potřeba se navzájem respektovat. Toto se netýká typů chování, která porušují ostatní pravidla (není například zapotřebí respektovat rasistické názory a podobně).

3. Liberalismus a demokracie

Satanova komunita podporuje liberalismus, sekularismus a demokracii. Satanova komunita a její struktura na těchto principech stojí a fungují (demokratická volba předsedů a správců). Nepodporujeme konzervatismus a autoritářské názory. Rasismus, šovinismus, xenofobie a homofobie nebudou tolerovány.

4. Anonymita a sebevědomí

Vyžadujeme, aby lidé vystupovali pod reálnými identitami. Žádáme všechny členy, aby měli  při registraci reálné jméno a aby na internetu vystupovali pod reálným jménem a/nebo alespoň reálnou fotkou.

5. Zákaz schvalování násilí

Platí naprostý zákaz oslavovat, schvalovat nebo zlehčovat zabíjení lidí, vraždy a teroristické činy, stejně jako je zakázáno oslavovat, schvalovat nebo zlehčovat vrahy, teroristy a masové vrahy,

6. Pokud člen otevřeně vyjadřuje podporu extrémně pravicovým (neonacistickým, extrémně nacionalistickým, rasistickým či autoritářským) skupinám nebo extrémně levicovým (stalinistickým, maoistickým, bolševickým či extrémně anarchistickým) skupinám, je vyzván k ukončení této podpory a/nebo následně (při odmítnutí) vyloučen. (Extrémním anarchismem se rozumí stanovisko, že je třeba zcela svrhnout civilizovanou společnost)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.