Nauka Satanovy komunity 5: Oheň je náš Otec

Nauka Satanovy komunity 5: Oheň je náš Otec

Oheň je naším Otcem, zatímco voda je naší Matkou. Jsme děti dvou protikladných živlů, které se v nás dokonale snoubí. Proměnlivý a bojovný oheň, stejně jako mohutná a soustředěná voda. Každý z těchto elementů dal zrod sérii motivačních citátů, zaměřených na tyto dvě stránky satanismu. Každý satanista v sobě nese oheň i vodu, stačí to objevit. 

                          Kdyby nebe bylo skutečně, prošukáme se ke spáse! SEX je cestou k věčnému                         životu. ORGASMUS je ochutnávka věčnosti. 

Vztek a frustrace jsou normální emoce, které pociťujeme, když vidíme nespravedlnost a útlak. Transformujme tyto emoce do tvořivé energie a zbořme všechny okovy, které zotročují lidské děti… 

Rouhání je osvobozující, jelikož nám umožňuje nahlédnout za hranice tradičního dogmatu. Nikdo nesmí ohrozit zákonnou svobodu rouhat se. Nezapomeňme, kolik současných režimů a států stále trestá své občany za rouhání vůči falešným bohům a náboženství. Važme si, co máme, a snažme se tuto svobodu rozšířit i do jiných krajin. Internet je naší nataženou rukou po celé planetě. 

Jak už jsme několikrát psali: NÁSILÍ NENÍ SAMO O SOBĚ NIKDY ŘEŠENÍM.Schvalujeme násilí jen v případě sebeobrany. Za každé oslavování násilí bude následovat blokace a vyloučení z komunity. 

Podporujeme každého satanistu, aby v sobě rozvinul umělecké schopnosti. Umění je odjakživa „satanovo oblastí“ a mnoho slavných satanistů svá díla šířila právě skrze umění. V budoucnu určitě chystáme několik umělecky založených workshopů a lekcí <3 Skrze umění můžeš porozumět sám/sama sobě. 

Děti jsou nevinné a nemohou se bránit. V demokratické zemi a právním státě nemůžeme dovolit, aby byly děti pokusnými králíky fanatických sekt a církví. 

Pedofilní síť není žádná anti-katolická hysterie, ale realita, založená na faktech a důkazech policistů, soudců a investigativních novinářů z mnoha rozličných států. Vatikán nesmí nadále ignorovat tuto situaci. Pokud nedojde k nápravě, budeme usilovat o zrušení registrace pro každou náboženskou organizaci, která porušuje zákon ČR a zatajuje trestnou činnost – což jsou mimochodem podmínky rušení náboženských organizací, dané samotným zákonem!

Oheň je nejlepším symbolem satanské síly. Oheň stál u zrodu lidské civilizace. Tento Prometheův dar je naší symbolickou zbraní, ale nesmíme zapomenout, že satanské hodnoty jako revolta, vzdor a ohnivá vášeň jsou dobrým sluhou, ale zlým pánem. Oheň nás zahřeje a uvaří oběd, ale také nás může znetvořit a spálit náš domov na popel. 

Skončila doba omezenosti a mužské dominance. Diskriminace žen v náboženských organizacích je symbolem starého pořádku. S námi přichází Nový věk! Stará pravidla shoří a muži s ženami budou o budoucnosti rozhodovat společně. Proto také na všech našich správcovských pozicích najdete vždy dvojici muže a ženy, kteří se o své povinnosti dělí. Nikdy nedopustíme, aby se z naší komunity stala organizace, ovládaná pouze 1 pohlavím! 

Je zcela nepřípustné, aby mohly být malé děti a nemluvňata členy náboženských organizací. Dvouleté dítě nemůžete přihlásit do politické strany nebo jako člena jiných platforem. Výsadní a zcela absurdní právo některých církví, sekt a náboženských proudů považujeme za neslučitelné se sekulární povahou našeho státu. Budeme proto usilovat o zákaz registrace dětí do náboženských skupin. 

Oslavování násilí nebo prosazování násilí jako „řešení lidských problémů“ odmítáme. Platí naprostý zákaz oslavovat, schvalovat nebo zlehčovat zabíjení lidí, vraždy a teroristické činy, stejně jako je zakázáno oslavovat, schvalovat nebo zlehčovat vrahy, teroristy a masové vrahy. https://satanblog.webnode.cz/l/pravidla-satanovy-komunity/

Nepodporujeme války a válečné řešení světových konfliktů. Nepodporujeme náboženské války a nehodláme je vyvolávat. Náš boj je veden proti dogmatismu a fanatickým strukturám – ne proti lidem určitého vyznání. 

Už odmítáme být otloukánky mezi náboženstvími. Odmítáme, aby lidé zpochybňovali naše práva a omezovali naše právo na satanistické vyznání. Nesmíříme se s tím, že jsou pedofilní církve a nenávistné svaté knihy tolerovány víc, než svobodomyslní satanisté. 

Satan už nebude obětním beránkem tradičních monoteismů, stejně jako nebude satanismus strašidlem pro malé děti. Skutečný postrach totiž přichází z nitra pavoučích kostelů a chřtánu fašistických kazatelů. 

Bojí se nás, protože nás nechápou a neznají. Satanismus je na vzestupu a ti, kdo nás nyní urážejí a vysmívají se, budou zděšeni až pochopí, že vlnu Nového světa nelze zastavit. Zalijeme jejich páchnoucí kongregaci čistou vodou pravdy a informovanosti, takže od nich mnozí odpadnou a zavrhnou falešného boha s jeho falešnou morálkou. Naším cílem není vyvolávat v někom strach.

JSME JEN ZRCADLEM PRO JEJICH VLASTNÍ OBAVY. Jednoho dne se nás budou bát – ale ne pro naše skutky, nýbrž pro náš vliv.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.