Nauka Satanovy komunity 4: Luciferovo učení

Nauka Satanovy komunity 4: Luciferovo učení

Luciferova nauka je naukou osvícení. Lucifer je symbolem světla a stojí v protikladu ke stereotypu „temných satanistů“. Představuje vyšší úroveň Baphometova učení a ukazuje prstem směrem k hvězdnému nebi, kde na nás čekají nové obzory. 

Taky vám povaha většina bohů přijde extrémně narcistická? Pořád jenom: „Já jsem jediný Bůh“ nebo „Uctívejte mne pozemšťané!“. Kde jsou věty jako: „Rozdělím se s vámi o svoje božství, přátelé“?

Goat of Fuck vám přeje dobrou noc a sladké sny. Vždyť sex je základem plození a tudíž základem veškerého života. Nikdy nedovolme, aby sex byl opět zakazován a penalizován.

Polovina tohoto světa následuje náboženské nauky, zapsané v knize jakýmisi „proroky“. Věřící nám chtějí namluvit, že jejich „vize“ a „extatické zážitky ve vytrženém stavu“ nebyly způsobené halucinogeny, ale my to víme líp! Rozdíl mezi námi a jimi je v tom, že my nenutíme miliony lidí pod hrozbou pekla poslouchat a následovat naše vyfetované stavy…

Pro ty, kdo to ještě nepochopili… Satanismus si nevymýšlí spirituální báchorky o věčném životě. Satanismus přijímá a akceptuje smrt jako součást životního cyklu. Ale satanismus určitě není o smrti jako takové. Neuctíváme smrt ani temnotu – zaměřujeme se na život a všechny jeho aspekty, které se monoteistická náboženství snažila potlačit a umrtvit.

Fundamentalismus je hrozný. Myslet si, že existuje pouze jedna správná víra nebo ideologie většinou omezí člověka v dalším rozvoji a vytvoří z něj sebe-zahleděného a namyšleného jedince… Satanismus není „jediná Pravda“. Je to pouze způsob, jak být novým pravdám otevřený a vyvíjet se spolu s nimi.

Bohové by měli uctívat člověka! Vždyť člověk je tvůrcem bohů a nevědomky se tak stal tvůrcem svých vlastních imaginárních otrokářů. Shoďme okovy, které jsme si sami nasadili.

Proč asi je „duch svobody“ protivníkem tradičních konzerv? Protože stojí v protikladu k „posvátné tradici“ a uctívání minulosti. Satanismus směřuje k budoucnosti – hledá nové obzory v těch krajinách, které jsou pro zbytek společnosti „kontroverzní“.

Každý správný člen Satanovy komunity udělá vše pro to, aby se účastnil každoročního jarního Sabatu, kde může uplatňovat své hlasovací právo a rozhodovat o budoucnosti své komunity. Jen pasivní ovce si to nechají dobrovolně ujít. A my přece nejsme žádné ovce!

Nejsme „shůry daná“ pyramida. Jsme zespoda tvořený kruh, který se stmeluje za společným cílem. Nepodporujeme autoritářské organizace, kde není možné odvolat svého „vůdce“. Proto máme Sabat, kde si členové zvolí svého předsedu a své správce! 

Sabat nám vždy vytyčí nový směr a nové cíle. Debatujeme a hlasujeme o návrzích a jejich znění, přičemž volíme i garanty daných projektů, kteří se následující Sabat zpovídají ze svých výsledků a ukazují plody své práce. Projekty však nejsou záležitostí jednoho člověka, nýbrž záležitostí celé komunity!

Pokud uctíváte Ďábla jako reálnou bytost, tak jste u nás na špatné adrese… Vlastně možná i na špatné planetě. 

Luciferem proti tmářství, světlem proti nevědomosti. Podporujeme vzdělání a informovanost. Bojujeme proti dezinformacím a náboženské i jiné propagandě, která nemá v racionálním světě místo.

Je absurdní tvrdit, že neexistují špatné činy. Důrazně odsuzujeme diskriminaci, týrání, znásilnění a další hrůzy našeho světa. 

Co však chceme je to, aby člověk a lidstvo bylo měřítkem tohoto dobra či zla – ne imaginární božstvo, prastaré zaprášené knihy nebo kasta kněží´.

Nepleťte si satanismus s učením temnoty a utrpení. O násilí ani nemluvě. To se raději obraťte na jiné náboženství nebo nějakou sektu. 

Satanistům, kteří vyvolávají démony, infernální beďary a jiné pekelné bublaniny, se můžeme pouze smát… Jste ostudou a převrácením satanismu! 

ZERO TOLERANCE ZONE: Za projevy diskriminace budete zablokováni a vyloučeni: https://satanblog.webnode.cz/l/pravidla-satanovy-komunity/

Nepodporujme stereotypy o satanistech, protože ruku na srdce – za některé předsudky si můžeme sami svým jednáním! Některé satanistické skupiny vypadají jako načerno nabarvená křesťanské sekty! Bubáky v kápích ani smyšlené magické tituly nepodporujeme. Aby si vedoucí satanista nechával říkat: „Páter Máter Pikachu“ nebo jinými absurdními jmény je naprosto směšné! 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.