Nauka Satanovy komunity 1: Baphomet vás vítá

Nauka Satanovy komunity 1: Baphomet vás vítá


Baphomet vás vítá v Satanově komunitě a rukou vám káže směrem k několika myšlenkám:

Had je v mnohých kulturách symbolem moudrosti a poznání. Tak je tomu i pro nás satanisty. Ale křesťané z něj udělali symbol lží a falešnosti. V takovém případě by však byl jejich symbolem, protože oni tyto 2 vlastnosti ztělesňují nejlépe ze všech!

2 extrémy, kterým se chceme vyhnout! Bezmezný egoismus je zkázou společnosti, stejně jako falešná dobrota a všudypřítomné obětování se. Pomoc druhým vás nesmí vysát a natažená ruka soucitu nás nesmí stáhnout pod hladinu. Až příliš mnoho lidí neumí překlenout své sobectví a až příliš mnoho lidí zneužívá dobroty druhých. S obojím je nyní konec!

Satanismus má pevné principy, ale ponechává jednotlivá rozhodnutí na vás. Satanismus nehodlá omezovat zákonné svobody druhých, ale také není chaotickým spolkem pro všechny.

Křesťané vás obtížili neexistujícími balvany, a ještě řekli, že máte další balvany tahat za druhé. Přitom se stačí narovnat a pochopit, že tu ŽÁDNÉ KAMENÍ NENÍ… 

Musíme navždy ochránit veřejný prostor a státní zákony, aby do nich nezasahovalo náboženství se svými mýty! Ačkoliv je sekularismus ukotven v naší Ústavě, stejně jako u dalších evropských zemích nedochází k jeho plnému uplatnění.

Věčné peklo je náboženská psychóza, výtvor chorého mozku, nápad nemocné mysli. Je to idea, které se musíme zbavit. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.